Lollo Blomberg kommenterar första styrelsemötet för mandatperioden

Här är förbundets nya ordförande Lollo Blombergs kommentar efter första styrelsemötet för mandatperioden. Styrelsen möttes i Göteborg 30/9-2/10.

Lollo Blomberg, ordförande i Svenska Klätterförbundet, Foto: Pim Shaitosa

Ett regnigt men härligt Göteborgsväder mötte styrelsen på Kvibergs vandrarhem i helgen. Vårt första ordinarie fysiska styrelsemöte. Den nya styrelsen består av tre nya ledamöter/suppleanter och helgen fylldes med nytt nyfiket engagemang i olika frågor och ett taggat gäng.

På dagordningen stod att konkretisera uppdraget från förbundsmötet, både de beslut som togs och att lyhört ta in de diskussioner och frågor som lyftes av våra medlemmar. Utredningen om centralt medlemsregister med stödmedlemskap förlängdes, motionstiden ska ses över och självklart ska vi sträva efter att genomföra ett fysiskt förbundsmöte nästa år. Medlemmarnas tankar kring alpin klättring och prestation, kunskap kring elitverksamheten, huruvida den nya policyn för jäv kan appliceras och fungera i det dagliga arbetet samt behovet av en hållbarhetspolicy är några av de punkter vi tar med oss in i vårt arbete. I denna mandatperiod ingår även att se över och lägga nytt förslag på strategi, vision och medlemslöfte 2030.

Tillsammans med de verksamhetsrapporter som generalsekreterare Emma presenterade och styrelsens medskick av den antagna strategiska planen lägger vi nu en bra grund för handlingsplan 2023. Styrelsen är även eniga om att det krävs en tydligare satsning kring anläggningsfrågan, både som stöd att utveckla och driva anläggning inom ideell verksamhet men också kunskap att kunna navigera i ett kommersiellt drivet landskap.  

Vi är inne i en spännande fas där kansliet fortsätter att växa och de projekt vi söker medel för godkänns, allt för att skapa och göra verksamhet tillsammans med våra klubbar runt om i landet. Vi ser fram emot en fortsatt utveckling av förbundet och den professionalisering vi strävat efter tidigare år.