Styrelsen möttes i Stockholm – Lollo Blomberg kommenterar

Svenska Klätterförbundets ordförande Lollo Blomberg kommenterar tredje styrelsemötet för mandatperioden. Styrelsen möttes fysiskt i Stockholm den 4-5 februari.  

Drytooling vid Danvikstull på söder i Stockholm – en bra start på styrelsehelgen.

När styrelsen ses fysiskt för styrelsemöte brukar vi alltid ta tillfället att också klättra ihop. Bobby och Åsa anlände redan på fredag kväll och vi passade på att prova Stockholms nya drytoolingklippa på söder. Det var första gången för flera av oss, även om några klättrat is och i alpin miljö tidigare. Tack Stockholms Klätterförbund och Alexei Tsychkov för att ni gör det möjligt. 

Under lördagen arrangerades en workshop för både styrelse och kansli, där vi gemensamt tittade på förbundets organisation och omvärld och tillsammans gjorde en klassisk SWOT-analys. Syftet med övningen var att få en överblick och samsyn kring förbundets styrkor och svagheter, samt få en förståelse för våra utmaningar och möjligheter. Målet var också att även lära känna varandra, samt lära oss av varandras olika erfarenheter och kunskaper. Det var en väldigt lärorik övning som ger oss i styrelsen möjlighet att kunna navigera och skapa rätt förutsättningar för förbundet i sin helhet. 

Vi hann även ta en lunchpaus och klättra tillsammans på Klättercentret Telefonplan. 

Under söndagen hade vi själva styrelsemötet. På dagordningen stod genomgång av verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år (2022) och en verksamhetsrapport för januari. Verksamhetsrapporten hjälper oss i styrelsen att kontrollera, navigera och möjliggöra att det vi gör är i linje med den verksamhetsinriktning förbundsmötet beslutat om. Vi fördelade och gick igenom de arbetsuppgifter vi tagit oss an. En sån uppgift är att under våren börjar styrelsen ta tag i ett insiktsarbete tillsammans med klubbar och kansli för att få värdefull input inför både vision, medlemslöfte och verksamhetsinriktning som samtliga löper ut under nästa mandatperiod. Vi hoppas på värdefulla samtal och medskick från er.   

En punkt på mötet var en rapport från generalsekreteraren hur uppdraget ideellt engagemang på nationell nivå har fortlöpt. Bakgrunden är att styrelsen för några år sedan gav generalsekreteraren i uppdrag att se över hur det ideella engagemanget är organiserat inom förbundet. Förbundet har länge varit organiserat i kommittéer, som varit både operativa och rådgivande, ett system som passade i en tid då kansliet endast bestod några få anställda. Idag ser kansliet annorlunda ut och det finns både kunskap och arbetskraft att bedriva mycket av verksamheten internt. Vi såg också ett behov av att fler ska kunna vara ideellt engagerade i andra frågor än vi hade kommittéer. 

Med det nya upplägget kan vi enklare och mer effektivt styra mot vår verksamhetsinriktning och det som förbundsmötet beslutat om.  

Med det sagt, är det viktigt att komma ihåg att mycket av det vi har idag, som utbildningsnormer, anläggningscertifiering, tidningen Bergsport med mera, finns tack vare ideellt arbete. Vi ser ett fortsatt behov av ideella insatser, även om de nu organiseras på ett annat sätt. Vi provar oss fram, och utvärderar, och hoppas ni där ute fortsatt vill engagera er, fast i nya former.  

I övrigt har det här årets första ordförandeträff genomförts på temat “ideellt engagemang”. Tjugo klubbar samtalade kring ett frågebatteri som RF-SISU tagit fram kring ideellt engagemang; varför behöver klubben engagerade medlemmar, vad erbjuds i gentjänst samt vad behöver vi förändra för att skapa bättre förutsättningar. Kul att se så många deltagare på våra nätverksträffar! 

Nästa styrelsemöte sker digitalt kvällstid under mars månad.  

Lollo Blomberg, ordförande Svenska Klätterförbundet 


Missa inte Sthlm Climbing Festival! En storslagen klätterträff arrangeras vid Häggsta och Örnberget den 6 maj 2023. Svenska Klätterförbundet och Stockholms Klätterklubb firar 50 år och firar stort. Klättring, inspiration, workshops, middag och fest – vad kan gå fel? Läs mer här.


Läs mer om klättring: