Nya former för ideellt engagemang på förbundsnivå

Svenska Klätterförbundet testar nya former för ideellt engagemang på förbundsnivå. Nya krafter ska bjudas in i arbetet med svensk klättring och klätterförbundet. – Spelplanen har förändrats sedan kommittéerna bildades och vi måste anpassa strukturen, säger Emma Borggrén-Franck, generalsekreterare för förbundet.

Klätterförbundet bjuder in till nya sätt att engagera sig i klättringen och i förbundet. Foto: Pim Shaitosa

Många klättrare arbetar ideellt för Svenska Klätterförbundet genom att bidra med tid, engagemang och specialkompetens. I många år har det engagemanget organiserats i kommittéform, men nu är det dags för ett nytt upplägg. Förbundet inför nya former för engagemang i en tid när såväl svensk klättring som klätterförbundet växer. Behovet ser annorlunda ut nu än förr. 

Det nya upplägget ska öppna dörrarna för personer som kanske inte har passat in i de klassiska kommittéerna. 

– Vi vill att fler ska känna sig hemma i förbundet på riksnivå. Svenska klättrare besitter enorma mängder kunskap tillsammans, kunskap som kan föra svensk klättring framåt, säger Emma Borggrén-Franck, generalsekreterare för klätterförbundet.  

Några kommittéer blir kvar: skidalpinism-, utbildnings-, tävlings- och säkerhetskommittén. Andra försvinner eller stöps om. I vissa fall ersätts det som tidigare var en kommitté av en eller flera rådgivare eller sakkunniga. I andra fall skapas nätverk, något som snarare kan beskrivas som arbetssätt än en organisationsform. De är lätta att anpassa och kan bildas runt aktuella frågor när de behövs.  

Uppdraget att förändra det ideella upplägget kommer från klätterförbundets styrelse, men det genomförs praktiskt av kansliet. 

– Jag hoppas att förändringen gör att de ideella krafterna på ett mer samordnat sätt kan verka för visionen, de strategiska målen och medlemslöftet. Dessutom hoppas jag att fler klättrare, från fler grupper inom klättringen, vill bidra till förbundets utveckling, säger Emma Borggrén-Franck.  

Hon vill betona att svensk klättring och förbundet fortfarande är beroende av ideella insatser och av den kompetensbas som har byggts upp de senaste åren. Flera av de som har varit engagerade i kommittéerna kommer att fortsätta arbeta med förbundet, men i många fall på nya sätt. 

– Vi är väldigt tacksamma för det kunnande och det engagemang som finns och har funnits i kommittéerna. Det ska bli spännande att se hur de här nya formerna fångar upp ännu mer engagemang, som passar bättre med hur förbundet jobbar i dag. Vi kommer att testa det här systemet i två år och sedan utvärdera, säger Emma Borggrén-Franck. 


FAKTA: NYA FORMER FÖR ENGAGEMANG 

Just nu finns dessa former för ideellt engagemang inom Svenska Klätterförbundet: kommittéer, rådgivare och nätverk. Nya former kan etableras när behov uppstår. 

Alla engagerade svarar mot generalsekreteraren, via kontaktpersoner på kansliet.  


Mer om klättring: