Storsatsning under 2023 – ett tiotal projekt finansieras externt

Under 2023 kommer Svenska Klätterförbundet driva fler projekt än någonsin. Finansieringen kommer från Svenskt Friluftsliv, Riksidrottsförbundet (RF) och Framåtfonden. – Vi håller tummarna för positivt besked även från Naturvårdsverket. Projekten ger utrymme att växla upp och testa nytt, vilket är ett välbehövligt komplement till den löpande basverksamheten, säger generalsekreterare Emma Borggrén-Franck. 

2023 satsar förbundet på att driva hela elva projekt med externa finansiärer, vilket är mer än någonsin. Flera fokuserar på utomhusklättring, men inte alla. Foto: Pim Shaitosa

Att genom riktat stöd göra verksamhet i projektform är en uppskattad och användbar modell för klätterförbundet. Under 2023 kan elva projekt komma att finansieras externt, vilket är betydligt fler än vanligt. Alla ligger i linje med visionen och den strategiska planen, vilket gör att de hjälper klätterförbundet att nå målen snabbare.

– Verksamheten inom projekten känns klockren och väldigt spännande. Det var en maffig känsla när vi på senaste kanslimötet gick igenom alla projekten, säger Emma Borggrén-Franck.

2023 kommer redan initierade projekt, Upptäck uteklättring, Lär uteklättring och Klättring på schemat, att fortsätta. De nya projekten som Svenskt Friluftsliv har godkänt är Each one teach one, Lokala lägereldar och Koldioxidbudget. Från Riksidrottsförbundet har förbundet fått klartecken för Hållbarhetsstrategi, Kartläggning vuxenidrott och Klätterhall 2.0.

Två svar återstår innan planeringen är helt klar.

– Vi väntar på svar om Skolsamverkan från RF och På tal om klättring från Naturvårdsverket. Det kommer att bli så bra om vi även får de projekten godkända, säger Emma Borggrén-Franck.

Projekten i korthet:

Upptäck uteklättring (Svenskt Friluftsliv och Rörelsefonden 2022-2023)
Fler ska få klättra ute. Genom utbildning av klätterledare i klubbarna och i andra organisationer genereras behöriga aktivitetsledare till prova på-klättring utomhus. Projektet bekostar även viss utrustning och digitaliserar teoridelarna av utbildningen.

Lär uteklättring (Svenskt Friluftsliv 2022-2023) 
Genom instruktionsfilmer som publiceras på en digital utbildningsplattform skapas förutsättningar för lärande.  

Klättring på schemat (Svenskt Friluftsliv 2022-2025) 
I samarbete med lärosäten som utbildar idrottslärare ser förbundet till att lärarna får rätt behörighet och kompetens för att klättra såväl ute som inne med elever. 

Each one teach one (Svenskt Friluftsliv 2023) 
Genom att skapa nätverk och/eller ge stöd till befintliga nätverk främjar förbundet lärande mellan klättrare. Projektet ska främja inkludering oavsett ekonomiska förutsättningar, kontakter eller tidigare kunskaper. En boost till alla ideella eldsjälar där ute.  

Lokala lägereldar (Svenskt Friluftsliv 2023) 
2023 fyller förbundet och våra sex grundarklubbar 50 år. Det firas genom ett antal aktiviteter, under året, där förbundet sprider ordet om det som är viktigt för medlemmarna. Det stora firandet för klätterförbundet blir i Häggsta i Stockholm den 6 maj, ett samarbete med Stockholms Klätterklubb.

Klimatavtryck (Svenskt Friluftsliv 2023) 
En utredning och kartläggning av förbundets koldioxidutsläpp. Utifrån resultatet har förbundet samtal med klubbar och klättrare om vägen framåt. Utredningen lägger grunden för att arbeta fram en åtgärdsplan och en hållbarhetsstrategi.   

Hållbarhetsstrategi (Riksidrottsförbundet 2023) 
Förbundet producerar en egen hållbarhetsstrategi, vilket var ett medskick från förbundsmötet 2022. Det blir förhoppningsvis ett dokument som kan beslutas på förbundsmötet 2024. Merparten av projektresurserna går till att samtala och förankra med klubbar och klättrare.

Kartläggning vuxenidrott (Riksidrottsförbundet 2023) 
En kartläggning av hur många 26-65-åringar som klättrar i klubbregi och i vilken form det sker. Förbundet tittar på utmaningar och möjligheter samt försöker identifiera och undanröja hinder. 

Klätterhall 2.0 (Riksidrottsförbundet 2023) 
Vi jobbar vidare med anläggningsprojektet från 2021, med mål att utveckla anläggningsstödet till klubbar och öka möjligheterna för föreningsdrivna klätterhallar.   

Skolsamverkan (Ej beslutat, Riksidrottsförbundet 2023) 
Ett projekt som syftar till att utbilda personal på skolor som har klättervägg så att eleverna kan klättra på säkert och utvecklande sätt. Förbundet vill i projektet även genomföra en pilot: Uppförande av en bouldervägg tillsammans med en skola.

På tal om klättring (Ej beslutat, Naturvårdsverket 2023) 
Genom ökat stöd till klubbar och närvaro ute i landet vill förbundet skapa goda relationer och öka kunskapen hos nyckelpersoner på myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Målet är att arbeta för hållbar tillgång till uteklättring.


Senaste nytt: