Så planerar ni och bygger en klätterhall – broschyren är uppdaterad

Planerar din klubb att bygga en klättervägg eller rentav öppna en klätterhall? Då bör ni läsa Svenska Klätterförbundets broschyr ”Att bygga klättervägg”, som är uppdaterad med ny information.

Klätterförbundet har uppdaterat broschyren, vars första upplaga kom ut 2018. Den nya upplagan är några sidor tjockare och liksom sin föregångare fullpackad med bra information och tips.

Planering

Broschyren beskriver vilka frågor ni måste ta tag i inledningsvis. Till exempel bestämma vilken målgrupp ni ska vända er till, vilka utrymmen ni behöver i lokalen och vilken beredskap ni ska ha inför att en ny klättervägg kan skapa en anstormning av nya medlemmar.

Finansiering

Vi går igenom olika bidragstyper från bland annat Riksidrottsförbundet och Allmänna arvsfonden. Att söka bidrag kräver tid och en del byråkratiskt arbete. I början kan det upplevas som en djungel att sätta sig in i alla regler och krav.

Bilda företag

Vill man driva en storskalig anläggning kan det vara värt att bilda ett företag. Eller så kanske ni vill samarbeta med ett företag som redan driver en anläggning? Men hur ska man reglera samarbetet mellan klubben och företaget? Vi ger några grundläggande tips.

Anläggning och lokal

Dela lokal med någon annan sport, renovera en befintlig lokal eller bygga nytt? De olika alternativen har sina respektive för- och nackdelar. Broschyren tar upp byggtekniska frågor som ventilation, ljud och ljus, brandsäkerhet och så vidare.

Väggens design

En klättervägg måste vara byggd enligt standarderna SS-EN 12572-1 (repväggar) och SS-EN 12572-2 (boulderväggar). Det finns även en standard för klättergrepp. Läs mer om alla detaljer i broschyren, som även berättar om vad ni ska tänka på om ni anlitar en väggleverantör.

Drift

Att öppna en klätterhall är en sak, sedan ska man driva anläggningen också. I broschyren står hur ni undviker säkerhetsmissar, vilka olika typer av instruktörsutbildningar som finns och en genomgång av aktuella försäkringar.

Kontroll av utrustning och klättervägg

En klättervägg måste vara säker att använda. Det innebär löpande kontroller och underhåll. Utrustning som exempelvis selar, rep, karbiner och repbromsar utgör personlig skyddsutrustning (PPE – Personal Protective Equipment) och måste kontrolleras årligen. Vi berättar hur det går till.


Senaste nytt: