Avgående Truls Neubeck: ”En utmaning betyder inte att det är tråkigt, men svårt!”

Åsikter i följande text är skribentens och inte Svenska Klätterförbundets.

Truls Neubeck har varit ordförande för Svenska Klätterförbundets styrelse i fem år. Han klev in efter styrelsekrisen och har sedan dess andats och levt ”klätterförbundet”. I maj lämnar han över till en ny ordförande.

Truls Neubeck vet inte exakt hur valberedningen fick hans namn när det krisade i styrelsen 2017, men han kände att det var något han ville göra för förbundet. Foto: Lars Lindwall och Pim Shaitosa

2017 inträffade en kris i förbundets historia. Ordföranden klev av och halva styrelsen med henne, varpå verksamhetsrevisorn kallade till extra förbundsmöte mitt under mandatperioden. Truls Neubeck var engagerad i utbildningsverksamheten inom förbundet och fick plötsligt ett telefonsamtal.

– Hur de fick mitt namn vet jag inte, men valberedningen ringde mig. Vi pratade fram och tillbaka om vad jag skulle kunna bidra med. Det var något jag ville göra och ingen utmanade min roll på det extra förbundsmötet. Det var ett enhälligt förslag, säger Truls Neubeck.

Han beskriver ordförandens roll som att ta tillvara på de många kompetenser och styrkor som finns hos ledamöterna i styrelsen. Tillsammans ska styrelsen leda förbundet i den riktning som förbundsmötet, och därmed klubbarna, har stakat ut.

Vilka är styrelsens största utmaningar?
– En utmaning är att vi på förbundsmötet fick ett uppdrag att professionalisera förbundet. Vi ska rusta organisationen för att kunna anställa personer. Styrelsen ska inte hantera allt.

Klättring växer snabbt. SKF-klubbarnas medlemsantal mer än fördubblades mellan 2011 och 2020 och det sägs att 100 000 personer klättrar på regelbunden basis i Sverige. Precis som att styrelsen inte kan göra allt, kan heller inte kansliet göra det. Via kansliet måste styrelsen få i gång värdefull verksamhet ute i hela landet.

– Det handlar om att göra rätt satsningar som är hållbara på sikt. Klätterförbundet är ju inte ensamma om klätterfrågan, det finns andra aktörer som är viktiga för klättringens utveckling. Stora som små. Vi måste hitta former för att på nya sätt samarbeta, som Friluftsfrämjandet, klätteranläggningar, fågelskådare, länsstyrelser och kommuner, för att nämna några. Alla är jätteviktiga för hur klättringen utvecklas de senaste åren.

Långt ifrån alla som klättrar är medlemmar i klätterklubbar i dag. Förbundet måste bli relevanta för alla som klättrar, menar SKF:s avgående ordförande. Det är en tuff uppgift, men Truls inställning är given:

– En utmaning betyder inte att det är tråkigt, men svårt!

Han poängterar att klättercommunityn är just det, en community. Klättrare kan identifiera sig med människor som gör helt andra saker eller är i en helt annan ålder eller livssituation – klättringen förenar.

– Man är ”klättrare”. Förr krävdes något visst för att vara en del av det, det fanns en tuffingnorm. Så är det inte längre. Klimatet är öppnare och mer möjliggörande. Det fins en stark identitet mellan oss som klättrare. Det kan vara lika viktigt vad klättrare kommunicerar mellan varandra, som vad förbundet kommunicerar, säger Truls Neubeck.

Finns det någon kompetens som är extra värdefull för styrelsen?
– Styrelsen är en liten grupp som omöjligtvis kan representera alla. Det gäller att se vilka kompetenser, erfarenheter och tankar som fattas i dag. Det tror jag är jätteviktigt, då vi har otroligt lite tid för att göra viktiga och svåra saker.

Han ser gärna nya styrelsemedlemmar som utmanar.

– Unga. Fler kvinnor. Och med olika bakgrunder. Klättring är otroligt jämställt bland barn och ungdomar, uppåt är det lite mer män. Olikheter och tankar behövs. Klättring är både friluftsliv och idrottsorganisation, det är viktigt att förstå och ha kompetens om. Det vore bra med en styrelse som navigera i kombinationen av ideellt och kommersiellt.

▶ Läs mer: Klätterförbundet söker ny ordförande – nominera gärna

3 av Truls höjdpunkter som ordförande

◼ Att tillsammans med styrelsen prata med klubbarnas ordförande, något som både resulterade i en tydlig strategisk plan och starten på ett ordförandenätverk.

◼ Att ha fått förtroendet att leda ett förbund som med engagemang, arbete och ett högkvalitativt svar stoppade planerna på ett klätterförbud i Kullaberg. Jag rekommenderar alla klätterintresserade, som inte redan gjort det, att läsa förbundets svar.

◼ Möten och samtal med alla olika klättrare, från elit till nybörjare, som genom både ris och ros har lärt mig så mycket mer om klättring.


Senaste nytt: