Spurten inför förbundsmötet – Truls Neubecks sista ”ordförandens kommentar”

I helgen var det mandatperiodens sista ordinarie styrelsemöte för SKF-styrelsen. Förbundets ordförande Truls Neubeck har skrivit en kommentar efter mötet – precis som vanligt.

En något mindre grupp träffades under två dygn på Skevik utanför Stockholm för att svara på medlemmarnas förslag (motioner), förbereda våra egna förslag (propositioner) och gå igenom alla underlag inför förbundsmötet i maj. Utöver förberedelser för förbundsmötet hann vi även prata om hållbar utveckling för landslaget i sportklättring samt vad som hände på årsmötet i IFSC där de föreslagna stadgeändringarna sköts upp ett år.

Handlingarna till förbundsmötet publiceras inom kort på klätterförbundets hemsida, men lite kort kan jag berätta att det har kommit in förslag som berör digitalisering, kommunikation och demokrati. Styrelsen kommer att lägga några egna förslag kring policys för bland annat bultning och jäv, samt en strategisk plan för perioden 2023-2024. Det är en plan där vi pekar ut hur vi tror att visionen, medlemslöftet och de önskvärda lägena för access, utbildning, elit och anläggning bäst kan uppnås.

Som tidigare meddelats kommer vi på årets förbundsmöte att prova en blandad form, där vi erbjuder möjligheten att ses fysiskt i samarbete med Göteborgs Klätterklubb och Climb In under valborgshelgen. Förutom att klättra tillsammans kommer det då gå att diskutera de olika handlingarna, få saker förklarade och börja formulera egna yrkanden. Under veckorna fram till förbundsmötet kommer vi att ha två förberedande möten på distans, där det förutom fortsatt möjlighet att arbeta med underlagen även ges tillfälle att få stöd och pröva den digitala mötestekniken. På detta sätt hoppas vi att det digitala förbundsmötet den 21 maj kommer att vara väl förankrat med högt deltagande från hela landet och med massa bra förslag på hur vi på bästa sätt ska utveckla Klättersverige.

Styrelsen uttryckte stor glädje över hur vi nu i både årsredovisning och verksamhetsberättelse kan se de första tecknen på vad resan mot visionen och de strategiska målen ger. All aktivitet som bedrivs ute i Klättersverige och det sätt på vilket förbundet kan stötta klubbar och klättrare i detta är verkligen fantastiskt. Från helgens möte, som också var mitt sista som ordförande, ser vi därför nu fram emot att träffa ombud från alla klubbar på kommande förbundsmötesaktiviteter.

Truls Neubeck
Ordförande Svenska Klätterförbundet


Senaste nytt: