Film: Nästan markfall på Barnberget när pitonger lossnade

Per Sjönell var ytterst nära ett markfall när han isklättrade på Barnberget utanför Sundsvall och två pitonger lossnade.

– Ett råd är att när det är ont om säkringar, använd dem som finns. Det var uppenbarligen vad som räddade mig, säger han.

Här faller Per Sjönell och lyckas med en hårsmån klara sig undan markfall. Foto: Mats Englund

Per och hans kamrat Fredrik, båda bosatta i Stockholm, var i Medelpad och klättrade is under några dagar i början av året. På Barnberget ville Per leda en okänd linje, eventuellt tidigare oklättrad.

Han satte en isskruv och slingade därefter av en ispelare. Sedan slingade han av ispelaren igen, fast högre upp. Det var en kalkylerad risk. Per visste att vid ett fall kunde pelaren brytas av och då skulle båda slingorna vara värdelösa som säkringar.

Därefter bankade han in U-bult. Men när han skulle fortsätta föll han. U-bulten tog fallet.

Han brydde sig inte om att knyta ur sig utan väntade en stund på marken och gjorde ett nytt försök med repet kvar i säkringarna. Den här gången tog han sig förbi U-bulten och slog därefter en bladbult lite till höger om linjen.

– Bulten var lite för tunn för sprickan. Jag var medveten om att den inte var bomber, säger han.

Per kände dock tillit till U-bulten, som han hade i fothöjd, den hade han ju redan fallit i en gång. Han fortsatte klättra och började rensa bort lite suspekt is. Det var inte långt kvar och han kände sig nästan hemma.

Då lossnade ett isblock och träffade hans vänstra yxa, som han höll fast sig i. När yxan lossnade föll Per.

Båda pitongerna rippade, han slog ena foten i bergväggen och föll med ryggen nedåt. Fallet tog stopp bara några decimeter från marken.

Hela förloppet filmades av Mats Englund, som driver Bergsportcenter i Liden, och filmen ligger nu på Youtube. Det första fallet är vid 05:22 och det andra vid 07:21.

Efteråt har Per Sjönell funderat på om han hade kunde göra något bättre och vilka lärdomar man kan dra.

Han tänker att han kunde ha varit mer försiktig och slagit bort lite mindre is, ha stått i en bättre position, inte bara känt på pitongen han fallit i utan stannat och slagit på den för att lyssna på klangen, kanske ha dragit ner repet och knutit in sig i den andra änden innan det andra försöket.

Men oavsett dessa saker så kvarstår det faktum att två pitonger rippade.

– Det var oväntat vad som höll och inte höll. Båda bultarna rippade oberoende av varandra. U-bulten, som jag hade fallit i och uppfattade som en bombersäkring, rök. Den sämsta säkringen, den övre slingan på ispelaren, var den som faktiskt tog fallet, säger Per.

– Lärdomen är att använda de säkringar som finns. Hade jag inte slingat av ispelaren hade jag slagit i marken.

Senaste nytt: