Nya klippklätterinstruktörer

Examinator Oskar Brodén övervakar en av aspiranterna. Foto Johanna Wernqvist.
Efter lyckade examinationer i Tunaberg i helgen har vi nu två nya auktoriserade klippklätterinstruktörer och sex personer som klarade den tekniska examinationen.
– Det var en intensiv helg för både aspiranter och examinatorer, med både teknisk och pedagogisk examination på samma klippa. Vi fick njuta av höstväder i båda ändarna av skalan, från lördagens torra, soliga väder till hårda vindar och sidledes regn på söndagen. Roligt att se så mycket engagemang och så mycket kunskap samlad, meddelar Klätterförbundets utbildningsansvarige Johanna Wernqvist efter helgens examination.
Första steget för dig som vill bli auktoriserad klippinstruktör är att gå en hjälpinstruktörskurs. När du är hjälpinstruktör kan du assistera auktoriserade instruktörer vid kurser. Klätterförbundet lägger stor vikt vid effektivt lärande och kunskapsdelning så nästa steg mot instruktörskapet är praktisera på normerade kurs hos redan auktoriserade instruktörer. Efter avklarad praktik kan du gå upp på en första examination, där du visar att du har de tekniska kunskaper som krävs. Sista steget är en pedagogisk examination där du skriftligt och praktiskt visar att du kan planera och genomföra en normerad kurs på ett sätt som utvecklar dina elever.
Vill du veta mer om vad du behöver kunna inför att inför en examination finns det en aspiranthandledning som definierar alla förkrav och hur examinationerna går till.
En auktoriserad instruktör ska kunna visa upp sitt licenskort på begäran.
Klätterförbundet auktoriserar klätterinstruktörer i fyra olika discipliner; inomhus, sport, klippa och is. Samtliga auktoriseringar omfattar praktik och en examination där aspiranterna visar att de har tillräckliga kunskaper för att lära ut sin disciplin av klättring på ett säkert och effektivt sätt. Alla Klätterförbundets auktorisering är UIAA certifierade och en kvalitetsstämpel på att instruktören håller hög nivå. Ska du gå en klätterkurs, fråga din instruktör om hen är auktoriserad. Här kan du hitta en auktoriserad instruktörer nära dig.
Repklättring är ett av momenten du kan bli granskad på vid den tekniska examinationen. Foto Johanna Wernqvist.