Bli klätterinstruktör – sprid din kunskap

Gillar du att dela med dig av kunskap? Vill du jobba med klättring, om än på deltid? Bli instruktör. Klättringen erbjuder flera roller på olika nivåer: från klätterledare till auktoriserad instruktör.

Nya normer

Från den första september 2021 gäller nya normer för våra instruktörer och kurser.

Kul att du vill bidra

Som instruktör inom klättring åtar dig ett ärofyllt uppdrag: Du bidrar till att klätterutbildningar och arrangemang följer svensk lag. Via våra våra normer: krav och riktlinjer för instruktörer och kurser, sprider vi och våra instruktörer det senaste inom säkerhet.

Oftast arrangerar vi som förbund inte kurserna som leder fram till examinationerna. Vi rekommenderar dig att kontakta en erfaren auktoriserad instruktör för en förberedande kurs inom din valda disciplin.

Så blir du klätterinstruktör
  • Läs kraven för just din nivå och utbilda dig i egen takt. I vissa fall finns renodlade kurser, i andra fall handlar det om erfarenhet, praktik och lång tid av lärande. Mycket handlar om vilken kompetens du har när du börjar utbilda dig.
  • Boka en examination när du är är redo.
  • När du examineras måste du vara medlem i en klätterklubb och vara 18 år.
  • Auktoriserade instruktörer måste förnya sina licenser vart tredje år. Topprepsinstruktörer och hjälpinstruktörer behöver söka ett nytt godkännande i samma intervall.

Läs på innan

Gällande riktlinjer för instruktörer och kurser finns på vår sida om normer.

Konsumentverket hänvisar till SKF:s normer och utbildningssystem när det gäller att göra klätterarrangemang så säkra som möjligt. Foto: Sam Jean/Pexels

Hitta din "lärare"

Välj en auktoriserad instruktör som kan utbilda dig.

Att jobba med sin favoritsysselsättning behöver inte bara vara en dröm.

Kort om olika instruktörer

Klätterledare: Den som ansvarar för säkerheten under ett klätterarrangemang och sätter upp topprepen ska vara allra minst klätterledare. Måste inte själv kunna klättra och får inte lära ut klättring. Utbildas av en auktoriserad instruktör – kursen heter just ”Klätterledare”.

Topprepsinstruktör: Ett steg på vägen mot att bli auktoriserad instruktör inomhus. En topprepsinstruktör får lära ut topprepsklättring och har behörighet att assistera en auktoriserad instruktör under den auktoriserades ansvar. Är behörig att dela ut topprepskort.

Inomhusklätterinstruktör: Auktoriserad instruktör inomhus. Får lära ut ledklättring inne. Har behörighet att dela ut både gröna och röda kort. Examineras av SKF:s examinatorer.

Hjälpinstruktör sport respektive klippa: Får assistera auktoriserade instruktörer, men får inte hålla egna klätterarrangemang där man lär ut klättring. Har inte behörighet att dela ut varken gröna eller röda kort. För att bli hjälpinstruktör krävs stor erfarenhet. Observera en auktoriserad instruktör i den miljö du vill bli instruktör: sport eller klippa, och läs normerna. En auktoriserad instruktör bedömer om du är redo för titeln hjälpinstruktör.

Sport-, klipp- och isklätterinstruktör: Våra auktoriserade instruktörer utomhus, för sportklättring, tradklättring och isklättring. Får lära ut ledklättring, riggning av ankare, med mera, inom sina discipliner. Får precis som inomhusklätterinstruktören dela ut både toppreps- och ledkort. Även dessa examineras av förbundets examinatorer. Is är den tuffaste disciplinen och för att bli det måste du först bli auktoriserad klippklätterinstruktör.

Lagen som styr klättring

Arrangemang och kurser inom klättring regleras av produktsäkerhetslagen. Konsumentverket menar att lagkraven uppfylls om instruktörerna vid ett arrangemang har kompetens som motsvarar nivåerna ovan, och som styrs av våra normer.

Lära ut alpin klättring?

För dig som vill bli utbildare i alpin miljö rekommenderar vi kontakt med Svenska Bergsguideorganisationen.

Bli tränare

Vi på förbundet erbjuder utbildningar även för dig som vill bli tränare.

Kontakta oss

Johanna Wernqvist

Utbildning & friluftsliv

johanna.wernqvist@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 22

Emma Borggrén-Franck

Generalsekreterare

emma.borggren@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 23

Eva Rimnäs

Utbildningsadministration

eva.rimnas@klatterforbundet.rf.se
070-356 27 05

Andreas Enqvist

Information & access

andreas.enqvist@klatterforbundet.rf.se
08 699 65 21

Patrik Blom

Landslag, tävling & träning

patrik.blom@klatterforbundet.rf.se
08-123 45 67

Janna Holmqvist

Kommunikation & anläggning

janna.holmqvist@klatterforbundet.rf.se
070-445 04 38