Senaste nytt om corona: SKF uppdaterar

Svenska Klätterförbundet bevakade kontinuerligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer under coronapandemin. Förbundet gav inga egna rekommendationer, men i samråd med myndigheterna och Riksidrottsförbundet hjälpte vi våra medlemmar att förstå vad som gäller.

I samband med att de flesta åtgärder togs bort i februari 2022 avslutade vi denna kontinuerliga uppdatering.

SKF rekommenderat klubbar och medlemmar att följa myndigheternas råd och rekommendationer under pandemin, samt givetvis att följa pandemilagen när den var aktuell. Vi beskrev det senaste på den här sidan samt länkade till berörda källor. Information om hur idrottsrörelsen påverkades gavs även av Riksidrottsförbundet.

9 februari: Alla restriktioner släpper den 9 februari. För klättergym innebär det att kravet om 10 kvadratmeter per person försvinner, bland annat. Läs gärna mer hos Folkhälsomyndigheten.

Rekommendationerna justeras till:

 • Vaccinera dig.
 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med sådana symtom som kan vara covid-19.

10 januari: Smittspridningen i landet ökar kraftigt och fler åtgärder införs från 19 respektive 21 januari. Träning på gym påverkas inte specifikt, men vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår. Vad gäller cuper och läger inomhus förlängs avrådan med omprövning den 31 januari. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.

21 december: Dagen före julafton, 23 december, träder nya restriktioner in. Ordinarie aktiviteter med ”träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar” kan fortgå. men: För idrottsvärlden avråder Folkhälsomyndigheten från läger, cuper och andra större aktiviteter inomhus där deltagare som inte brukar träffas, möts. ”Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan dock genomföras”, skriver Riksidrottsförbundet. Det är ett allmänt råd och gäller inte för yrkesmässig idrott.

Vi uppmanas åter att hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel. ”För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person”, skriver FHM.

Riksidrottförbundet förtydligade på onsdagen vad som gäller för gym (och därmed för inomhusklättring). Ni som bedriver verksamhet ska:
– informera besökarna om hur smittspridning kan undvikas
– erbjuda besökarna möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
– skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
– följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
– säkerställa att personalen får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta
– hålla er informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

8 december: Nya åtgärder införs från regeringen och Folkhälsomyndigheten, då en ökad smittspridning syns i samhället. Vuxna rekommenderas att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus. Idrottsrörelsen kan dock fortsatt hålla igång. Läs gärna mer hos Riksidrottsförbundet.

1 december: Nya regler för tävlingar inomhus (om tävlingen har fler än 100 åskådare). Ni som arrangör måste kräva vaccinationsbevis av vuxna åskådare eller vidta smittskyddsåtgärder. Åtgärderna kan vara enbart sittplats och avstånd mellan åskådare. Anordnaren måste även följa en rad grundläggande smittskyddsåtgärder som är kopplade till pandemilagen.

Riksidrottsförbundet tipsar klubbar om att utgå från länsstyrelsernas checklista för anordnare.

29 september: Fas fyra i avvecklingen
Restriktionerna avseende bland annat publikbegränsningar, och inom restaurangsektorn, bedöms nte längre vara motiverade ur ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv och tas därför bort. Läs mer: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/regeringens-plan-for-avveckling-av-restriktioner/#steg4.

29 juni: Förändringar att vänta från 1 juli – lättnader för motionslopp och publik.
Det händer saker i landet och i Idrottsverige. De lättnader som införs från 1 juli påverkar inte klättringen i särskilt stor grad, men det är ett tydligt tecken på att samhället gradvis är på väg att öppna. Klättergym med caféer tillåts ha bord för åtta personer i samma sällskap inomhus.

Här är några av de punkter som gäller från 1 juli:

 • För inomhusarrangemang tillåts 50 deltagare. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 300 deltagare tillåtas.
 • För utomhusarrangemang får maximalt 600 deltagare tillåtas om deltagarna inte anvisas en sittplats, respektive upp till 3 000 personer med anvisad sittplats.
 • Om arrangemanget har sektioner med möjlighet att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra och kan hålla smittsäkert avstånd gäller deltagartaket för varje sektion.
 • För motionslopp och liknande tävlingar gäller 900 deltagare i start- och målområde.

28 maj: Restriktionerna lättar från 1 juni – barn såväl som vuxna tillåts genomföra läger och tävlingar.
Idrottsrörelsen har fått nya råd att följa under pandemin. Från 1 juni är det, oavsett ålder, tillåtet att tävla i mindre omfattning. Även mindre läger och cuper tillåts. Lättnaderna gäller barn såväl som vuxna.

De nya uppdaterade råden från Folkhälsomyndigheten lyder:

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • endast genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning
 • endast genomföra mindre läger och cuper

En riskbedömning ska göras för varje aktivitet. Läs gärna mer hos Riksidrottsförbundet.

Precis som tidigare gäller begränsningar för antal personer inomhus. Max 500 personer gäller, oavsett lokalens storlek. Varje anläggning får själva räkna hur många som får plats: Varje person ska kunna disponera 10 kvadratmeter av lokalens yta.

Vid tävlingar inomhus gäller följande angående antal åskådare, saxat direkt från Riksidrottsförbundet:

 • Vid match/tävling utomhus på avgränsad arena tillåts 500 åskådare om de anvisas sittplats, eller 100 åskådare utan anvisad sittplats.
 • Vid tävling/match inomhus tillåts 50 åskådare om de anvisas sittplats, eller 8 åskådare utan anvisad sittplats.

Hos regeringen kan du läsa mer om hur restriktionerna successivt planeras att avvecklas.

20 maj: Läger och cuper för unga tillåts i begränsad omfattning, med start i juni.
Såväl läger som cuper får arrangeras, inomhus och utomhus, från 1 juni. Rekommendationen säger att det ska handla om ”mindre grupper som inte blandas”. Det är möjligt att åka till en annan region och delta med andra barn och unga än de från samma klass eller träningsgrupp/lag.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det är fortsatt viktigt att minska risken för smittspridning och har ett antal ”att tänka på”-punkter för arrangörer. Myndigheten understryker att det är viktigt med rutiner för att hantera eventuell smittspridning och för hur deltagare ska kunna åka hem om någon uppvisar symtom.

Vad ”unga” och ”ungdomar” innebär i form av ålder, ber vi om att få återkomma till.

29 april: Födda 2002 och senare får genomföra enstaka matcher eller tävlingar utomhus.
För lagidrott gäller maximalt en match eller endagstävling per lag och vecka, för individuell idrott gäller en tävlingsdag per utövare och vecka. Matchen eller tävlingen ska genomföras lokalt eller med begränsat resande.

Notera att lokala restriktioner kan förekomma.

Som tidigare får yrkesmässiga idrottare träna, tävla och spela matcher. Personer födda 2001 och tidigare får träna, som tidigare, men inte tävla eller spela matcher.

24 februari: Stopp för läger, matcher, cuper och tävlingar – för alla utom yrkesmässig idrott
Det finns en stark oro för en tredje våg och mutationer. De politiska partierna, regeringen och Folkhälsomyndigheten säger ”kan vi hålla ut lite till, så vi inte stupar på mållinjen?” i dialogen med RF/SISU. I vissa idrotter har de sett saker som de inte är helt nöjda med – vissa idrotter har på olika sätt rundat regler om tävlingar, exempelvis.

Med det som bakgrund uppmanas nu idrottsrörelsen från att helt avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar. Det gäller nu även barn födda 2005 eller tidigare, som tidigare har undantagits. Det enda som undantas är yrkesmässig idrott. 

Lena Sahlin, säkerhetsansvarig på RF/SISU, säger: ”Vi har ett par, tre månader som är oerhört känsliga. Vi har en tredje våg på gång och vi har muterade virus där vi inte känner till i vilken omfattning man blir sjuk och hur det sprids”, säger hon.

Vi inom klättringen och övrig idrott har som tidigare tre restriktionsområden att förhålla oss till: pandemilagen, föreskrifter från FHM och regeringens vädjan, som alla sammanfattas längre ner på den här sidan.

Det finns ett förslag om att kunna införa tillfälliga nedstängningar och förbud inom ramen för pandemilagen, vilket innebär att regeringen förbereder för att snabbt kunna stänga ner bland annat gym, vilket sannolikt även inkluderar klättergym. Det är dock ingenting som planeras just nu, man förbereder och skapar möjlighet för att kunna göra det om smittläget kräver det.

Vi återkommer när vi vet mer.

4 februari 2021: Gymnasieungdomar får också klätterträna
Även ungdomar födda 2002 och senare kan återgå till sina idrottsträningar efter beslut från regeringen och Folkhälsomyndigheten. De betonar vikten av att även gymnasieungdomarna får tillgång till träning, både inomhus och utomhus.

Detta är ett undantag från rekommendationen om att hålla ickenödvändig offentlig verksamhet stängd till 21 februari. De som undantas är åldersgrupperna 2002-2004. Sedan tidigare undantas barn och unga som är yngre än så – se nedan.

Riksidrottsförbundet understryker att läget är allvarligt och att pandemilagen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för träning och idrott måste följas. Vi beskriver dem mer längre ner på den här sidan.

Läs gärna mer hos Riksidrottsförbundet, som under nästa vecka håller ett informationsmöte för alla idrottsförbund.

Vi uppdaterar så snart vi vet mer.

22 januari 2021: Kommunalt drivna klätterhallar får öppna för barn
Regeringen har meddelat att idrott för barn- och ungdomar, födda 2005 och senare, får återupptas. Det innebär att kommuner och regioner får fatta beslut om huruvida de ska öppna sina idrottsanläggningar för den gruppen.

RF/SISU:s verksamhetsområdeschef för Intressepolitik och media, Tina Sahlén, säger att de flesta vill öppna.
– Några enstaka har kontakt med smittskyddet och avvaktar, på grund av att det på den orten är hög smittspridning just nu. Det finns även enstaka fall i till exempel Skåne där man måste avvakta regionen, säger hon.

Stefan Bergh, generalsekreterare på RF/SISU, välkomnar regeringens besked:
– Det är viktigt och bra att vi får möjlighet att bedriva verksamhet för den gruppen barn och ungdomar. Analysen är att det är mycket större risk för ohälsa och andra problem, om vi inte låter den här gruppen barn och ungdomar hålla på med sin idrott, säger han.

För er som klätterklubb gäller det att orientera mellan pandemilagen, FHM och regeringen. Att vara ansvarsfull har högsta prioritet, uppger Elin Johansson, förbundsjurist på RF/SISU.
– Nu är det svårt på riktigt, brukar jag lite slarvigt säga. Det här är det som gör det svårt: Vad man kan och får och bör göra, säger hon.

Varken pandemilagen eller FHM:s föreskrifter och allmänna råd har förändrats. För er som redan har tillgång till en klätteranläggning, eller som nu får det, gäller fortsatt att följa båda två.

Beträffande pandemilagen är det viktigt för er och den som äger hallen att begränsa antalet besökare och undvika trängsel. Varje person ska kunna disponera tio kvadratmeter av ytan i ett rum. Varje rum i lokalen, som omklädningsrum, räknas för sig. 80 personer kan exempelvis tillåtas samtidigt i en klätterhall, men i omklädningsrummet kanske bara två personer kan vara. Läs gärna mer hos FHM, som beskriver lagen.

Folkhälsomyndighetens:s nationella allmänna råd och rekommendationer är som bekant framtagna för att minska smittspridningen. Med dem i åtanke gäller följande:

 • Födda 2005 eller senare: Gärna utomhusträning. Inomhus anses dock vara mer okej för barnen och ungdomarna i den här gruppen, än för äldre. Regeringen öppnar nu (21 januari) för att barn och unga ska få börja träna igen, efter decembers nedstängning av alla idrottshallar i statlig eller kommunal regi.
 • Födda 2004 eller tidigare: Utomhusverksamhet är att föredra, inomhus är okej när det inte är möjligt. Det är inte olagligt att hålla öppet för den här gruppen, men regeringen har inte öppnat för att kommuner och regioner ska öppna anläggningar för äldre ungdomar och vuxna. Håll dialogen med er kommun.

Missa inte: Sök stöd

För de klubbar som lider ekonomiska förluster på grund av coronapandemin finns sedan tidigare möjligheten att söka kompensationsstöd. Dessutom finns ett projektstöd att söka för omställning i coronatider.


10 januari 2021: Pandemilagen tvingar gym att vidta åtgärder
Folkhälsomyndigheten (FHM) har beslutat om föreskrifter som ansluter till pandemilagen. Från den 10 januari finns nya regler för bland annat gym, där klättergym anses ingå.

I korthet gäller följande:

 • Den som bedriver gymverksamhet är skyldig att beräkna maxantalet besökare i lokalerna och se till att det antalet inte överskrids. Alla besökare ska ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.
 • Vid entréerna ska det på ett tydligt sätt anges hur många som får vistas i lokalen samtidigt. Det är en skarp regel – ingen rekommendation (så som det var tidigare).

Läs gärna mer hos Folkhälsomyndigheten.

Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning, uppger FHM. Det är länsstyrelserna som kontrollerar att reglerna följs.


Regeringens rekommendation om att vissa kommunala verksamheter och anläggningar bör hållas stängda till och med den 24 januari, gäller fortfarande. Det påverkar möjligheten för många föreningar att bedriva verksamhet.

För träning gäller samma som i december:

 • Träning uppmuntras. Utomhusträning är dock att föredra när det är möjligt.
 • Barn och unga födda 2005 kan fortsätta träna som vanligt.
 • För de födda 2004 eller tidigare, gäller följande (saxat från FHM):
  – hålla avstånd till varandra
  – när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
  – undvika gemensamma omklädningsrum
  – resa till och från aktiviteten individuellt
  – utföra aktiviteten i mindre gruppe
  r
  – inte dela utrustning med varandra. Detta kan t.ex. gälla vattenflaskor, munskydd m.m. som kan överföra saliv.

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd till idrottsföreningar och träningsanläggningar.


Allmänna råd, rekommendationer och lag

 • Den tillfälliga pandemilagen (gäller från 10 januari 2021) ger regeringen befogenhet att besluta om bindande smittskyddsregler för att minska spridningen av coronaviruset. För klättringens del påverkar det verksamheten i klättergymmen. Verksamheter som bryter mot lagen kan tvingas stänga.

Det råder viss begreppsförvirring kring vad som är ett allmänt råd och vad som är en rekommendation. Det kan vara värt att förtydliga att råd och rekommendationer i myndighetssammanhang väger tyngre än när de används i vardagssituationer.

 • Allmänna råd är inte bindande, men de är kopplade till bindande regler – som pandemilagen. De allmänna råden är anvisningar för hur du kan agera för att följa lagar, förordningar och föreskrifter. Du kan göra annorlunda, men måste följa den bindande regeln.
 • Rekommendationer är inte kopplade till bindande regler. De är just rekommendationer och bygger på all samlad kunskap i ett ämne – i det här fallet corona.

Tidigare texter på bergsport.se

14/12 2020: Nya allmänna råd gäller för hela landet. Myndigheterna har i dem valt att möjliggöra för idrott i större utsträckning.

17/11 2020: Lokala allmänna råd och en kommande förordning. Max åtta personer på offentliga tillställningar och en stark avrådan från att vistas på gym.

6/11 2020: Restriktionerna skärps i allt fler regioner. Lokala allmänna råd påverkar Svenska Klätterförbundets aktiviteter, medlemmar och medlemsklubbar.

16/6 2020: Covid-19: “Möjligt att genomföra tävlingar”

28/5 2020: Covid-19: Rekommendationer från UIAA

5/5 2020: Krönika: Klättra vidare med närvaro i kristider

28/4 2020: Kompensationsstöd till följd av coronaepidemin

2/4 2020: Angående covid-19

12/3 2020: Tävlingar ställs in på grund av virus