Glaciär på Mount Everest smälter rekordsnabbt

Inte ens jordens högsta punkt är förskonad från klimatkrisen. Glaciären vid South Col på Mount Everest smälter i en rasande fart, enligt en ny studie.

Glaciären vid South Col. Den röda pilen visar var borrkärnan togs och den gula pilen visar var den övre väderstationen sattes upp. Foto: Mariusz Potocki

Tidigare har klimatforskarna inte vetat så mycket om Himalayas högsta toppar eftersom den extrema miljön innebär tuffa arbetsförhållanden, men allt fler studier har gjorts på senare tid.

– Till och med Everests topp påverkas av den antropogena uppvärmningen, säger glaciologen Mariusz Potocki vid universitetet i Maine i nordöstra USA.

Han och flera andra forskare har undersökt glaciären vid South Col, som ligger på 8000 meters höjd. Under de senaste 25 åren har glaciären blivit drygt 54 meter tunnare.

Snötäcket smälter bort, vilket blottar den underliggande isen så att den nås av solen. Det innebär i sin tur att smältningen kommer att accelerera.

Glaciären tunnas nu ut 80 gånger snabbare jämfört med tiden som det tog för glaciären att byggas upp under nästan 2000 år. För varje år går flera årtionden av glaciärens ackumulering förlorad. Enligt prognoserna kommer temperaturen i Himalaya att fortsätta öka och glaciärsmältningen fortsätta.

Forskarna har bland annat analyserat en tio meter lång borrkärna från glaciären samt satellitbilder och data från två väderstationer. Väderstationerna monterades 2019 på 8430 respektive 7945 meters höjd och är därmed de högst placerade väderstationerna i världen.

Analyser av borrkärnan indikerar att de senaste hundra åren har varit de varmaste på Mount Everest på 2000 år. Glaciären vid South Col började smälta i mitten av 1800-talet, en utveckling som tog fart från och med 1950-talet och stegrade ytterligare under 2000-talet.

Studien har publicerats i tidskriften Nature Portfolio Journal Climate and Atmospheric Science.

Forskarna flaggar för att klimatförändringarna kommer att påverka klättringen under de kommande årtiondena, till exempel kommer större ytor berg upp i dagen när isen smälter. Sedan tidigare är det känt att lufttrycket på Everest ökar, vilket gör luften mindre syrefattig.

Senaste nytt: