Ordförande Truls Neubeck: Vi rustar oss – och ser fram emot förbundsmötet

Ett centralt medlemsregister, strategi 2025 och förbundsmötet. Det och lite till omnämns när Svenska Klätterförbundets ordförande Truls Neubeck sammanfattar senaste styrelsemötet.

Redan över första koppen kaffe startade vi med full fart och delade med oss av olika exempel på hur vi ser på vår strategi och vad den egentligen har för roll för det vi vill åstadkomma; att sätta tydliga mål, skapa utrymme för nytänkande, kunna prioritera, säga nej, eller att agera för att skapa helt nya spelplaner. Ja, allt behövs men ska också göras med noggrannhet och hög kvalitet för att åstadkomma de resultat vi vill se.

De senaste tio åren har klätterförbundet växt med fler medlemmar och klubbar, men också fler anställda på kansliet och en större omsättning. Idag har förbundet 12 000 medlemmar, 79 klubbar, sju anställda plus deltidscoacher och en omsättning på nio miljoner kronor om året. Sedan förbundsmötets beslut om vision och strategiska mål för 2025 har vi under två år rustat organisationen för att nu kunna växla upp den verksamhet som behövs för access, utbildning, elit och anläggning. Det är också tydligt att vi både behöver bli bättre på att styra mot de effekter vi önskar uppnå och att berätta om betydelsen av vad vi åstadkommer för klättringens utveckling. 

Vårens kommande förbundsmöte blir den 21 maj. Det genomförs digitalt med digitala förträffar. Det finns goda erfarenheter av digitala möten och det är något som möjliggör för stort deltagande från hela landet och alla klubbar.

Samtidigt vet vi också att fysiska samtal, träffar och informellt snack över kaffekoppen är en del av klätterförbundet och kommer därför i anslutning till förbundsmötet att bjuda in till en klätterträff. På förbundsmötet kommer styrelsen att föreslå en ekonomisk plan och verksamhetsinriktning för åren 2023-2024 där vi förtydligar vad som planeras för respektive strategiskt område, samt våra förslag till hur det ekonomiska arbetet för detta ska se ut.

När jag ändå skriver om förbundsmötet vill jag särskilt uppmana er i klubbar och lokala styrelser att formulera förslag och föreslå personer till kommande styrelse. Mer info om förbundsmötet samt hur och vart ni skickar förslag hittar ni på förbundets hemsida: klatterforbundet.se.

Efter rapporter från vår generalsekreterare Emma kunde vi konstatera att kansliets verksamhet har tuffat på rätt bra under hösten. På grund av försenade beslut om bidrag och stöd från Riksidrottsförbundet kommer vi dock inte att kunna besluta om budget och verksamhetsplan för 2022 förrän i februari, men preliminära besked pekar på en fortsatt ökad verksamhet mot de strategiska målen och en budget i balans.

Vi hann också med en återkoppling och beslut kring arbetet med översynen av policies och styrdokument. Bultpolicyn kommer nu på remiss till alla klubbar medan policies för ekonomi och jäv beslutas under våren. Arbetet med en egen hållbarhetspolicy och förnyad värdegrund kommer däremot att kräva mer arbete och förankring innan vi kan ta det vidare.

Kring uppdraget att se över stödmedlemskap och centralt medlemsregister har en grupp tittat på olika lösningar och erfarenheter från andra föreningar och förbund. Förslagen från dem är att införa ett centralt medlemsregister samt möjliggöra stödmedlemskap. Vi kommer att se över de ekonomiska konsekvenserna av detta innan vi beslutar vad som ska vara nästa steg.

Styrelsemötet avslutades denna gång med en omvärldsanalys där Matilda Söderlund och Fredrik Serlachius delade med sig av sina perspektiv och idéer om klättringens utveckling. Att få andras perspektiv och tankar för att hjälpa oss att rita kartan är mycket värdefullt och något vi försöker ha med i olika former då vi träffas i styrelsen. Och så klättrade vi så klart.

Truls Neubeck
Ordförande Svenska Klätterförbundet


Protokollet från styrelsemötet publiceras på klatterforbundet.se inom kort.


Truls Neubeck, ordförande i Svenska Klätterförbundet, på en isklätterträff i Abisko nyligen. Foto: Lars Lindwall

Senaste nytt: