Utmaning för klättringen under pandemin – minskning av LOK-stöd

Flera medier rapporterade i helgen att klättringens barn- och ungdomsverksamhet har ökat under pandemin. Det är felaktigt. De senaste siffrorna visar en nedgång för alla inrapporterade aktiviteter i åldrarna 7-16 år – endast en svag ökning kan skönjas i aktiviteter för unga som är 17 år och äldre.

Många träningstillfällen för barn och ungdomar ställdes in under pandemin. Den här bilden togs under boulder-SM för juniorer 2021.

Det är ingen nyhet, men nu är det bekräftat: Pandemin har slagit hårt mot klättringens och stora delar av idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet. Mellan våren 2019 och våren 2021 minskade antalet utbetalade aktivitetsstöd för all idrott med nästan en femtedel, enligt preliminära siffror från Riksidrottsförbundet (RF).

Sveriges Radio berättade i sin nyhetsuppdatering på lördagen att barn- och ungdomsklättringen har gått framåt under pandemin, sett till antalet inrapporterade aktiviteter för LOK-stöd. Vi på Svenska Klätterförbundet har kontrollerat siffrorna och måste tyvärr meddela att det är felaktigt.

Inom klättringen ser vi en minskning på 18 procent. På totalen tappade vi nästan 6000 deltagartillfällen våren 2021, jämfört med samma period 2019. Det innebär att klubbarna registrerade ett barn eller en ungdom för ett träningspass nästan 6000 gånger färre.

Emma Borggrén-Franck, generalsekreterare för Svenska Klätterförbundet, vill trots detta mana till framåtanda.

– Det har varit tufft och är givetvis ett stort slag mot klättringen, precis som mot många andra idrotter. Men, nu ser vi framåt. Vi får flera signaler om att klubbarna är på gång med verksamhet igen. Till exempel har vi fått många ansökningar för projekstöd i år och nu under hösten har vi flera tränarutbildningar att se fram emot. Dessutom hade vi väldigt många deltagare i både junior-SM i bouldering och i led- och boulder-SM för seniorer, säger hon.

Ett stort tapp syns i åldrarna 7-16 år, där antalet deltagartillfällen gick ned med 25 procent våren 2021, jämfört med samma period 2019. Från 17 år och uppåt syns faktiskt en uppgång, vilket glädjande nog minskar det totala tappet.

FAKTA: Jämförelse 2019-202

Våren 2019 redovisade idrottsföreningarna 2,9 miljoner aktiviteter och 30 miljoner deltagartillfällen till RF. Våren 2021 rapporterades 2,5 miljoner aktiviteter och 25 miljoner deltagartillfällen. Det innebär en minskning om 18 procent och en bekräftelse på att den sjunkande trenden fortsatte under våren 2021, en period när restriktionerna fortfarande var aktuella.

FAKTA: LOK-stöd

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Läs mer hos Riksidrottsförbundet.


Läs mer om klättring: