Mer pengar till friluftslivet – fördubbling av anslaget

Statsbidraget till friluftslivets organisationer fördubblas i regeringens höstbudget. Ett efterlängtat besked, konstaterar vi på Svenska Klätterförbundet.

Svenskarnas intresse för klättring och andra friluftsintressen ökar. Nu väljer regeringen att satsa på oss och andra friluftsorganisationer i och med en dubblering av statsbidraget. Miljöminister Per Bolund meddelar att regeringens förslag innebär att anslaget till landets friluftsorganisationer höjs med 50 miljoner kronor i höstbudgeten på permanent basis, från dagens 48 till 98 miljoner kronor.

Statsbidraget fördelas till friluftsorganisationer som bedriver verksamhet för att främja långsiktigt hållbart friluftsliv. Bidraget fördelas av organisationen Svenskt Friluftsliv och ger goda effekter för samhället och folkhälsan.

Beskedet är både välkommet och efterlängtat och något som vi inom friluftsrörelsen har arbetat för länge. Som Svenska Turistföreningen konstaterar på sin sajt: ”Med mer statligt stöd kan vi guida fler nya friluftsutövare ut i naturen och sprida mer kunskap om allemansrätt och allemansvett”.

Även Friluftsfrämjandet kommenterar nyheten: ”Vi vet att friluftslivet ökar respekten för naturen, har kraften att både förebygga och bryta psykisk ohälsa, och att det fungerar som arena för integration, säger Ahmed Al-Qassam, påverkansansvarig på Friluftsfrämjandet.

regeringens sajt kan du läsa mer om regeringens höstbudget.