Uppdaterade utbildningsnormer för inomhusklättring

Bild från filmen Topprepsklättring inomhus som följer normen i topprepsklättring inomhus. Foto Jonas Paulsson.
Det är Klätterförbundets utbildningskommitté som ansvarar för att förbundets utbildningar och examinationer håller hög kvalitet. Nu har utbildningsnormerna som rör inomhusklättring har uppdaterats. 
Utbildningskommitté arbetar med att utvärdera, föreslå och revidera innehåll, normer och handledningar för utbildningar, kurser och examinationer. På senaste styrelsemötet godtog förbundets styrelse uppdaterade normer för toppreps- och ledkurser, inomhus- och topprepsinstruktörer samt en uppdatering i normen för uppklättring.
Nytt i kursnormerna är bland annat att hjälplåsande repbromsar och repbromsar av slotmodell är möjligt att använda vid kurserna. Även självsäkringsutrustning såsom Trueblue och kontroll av klätterutrustning, PPE, är tillagt i normen. Nyheter på instruktörssidan är bland annat förtydligande att inomhuskurser ej skall vara undervisande i metoder och tekniker tillhörande utomhusklättring och att produktsäkerhetslagen tas upp.
PM från Utbildningskommittén med samtliga uppdateringar i normerna.
Här följer de uppdaterade normerna:
pdfAspiranthandledning inomhusinstruktör
pdfNorm inomhusinstruktör
pdfNorm topprepskurs inomhus
pdfNorm ledkurs inomhus
pdfNorm Topprepsinstruktörskurs
pdfNorm Uppklättring
Är du intresserad av att bli instruktör eller vill läsa övriga normer för till exempel utomhusklättring finns information under Bli instruktör. Filmen Topprepsklättring inomhus kan du se på här på Bergsport eller på Klätterförbundets Youtube kanal.