Kommentar styrelsemöte 19 maj


Ordförandes kommentar maj 2018
I helgen hade den nya styrelsen för svenska klätterförbundet sitt första möte. En av de viktiga frågor vi ägnade tiden åt var hur vi på bästa sätt ska förvalta det förtroende som givits oss som styrelse. Genom att samla styrelseledamöternas olika erfarenheter och lyfta blicken från detaljfrågorna, pekar vi nu ut riktningen för den rörelse som behövs för att utveckla all klättring för alla. Ett ovärderligt verktyg för detta är kontakten med klubbar och klättrare. Det är i samtal med er som vi får en samlad bild av klättersverige. Det är därför helt klart att vi kommer fortsätta söka samtal och inspel från er alla under hela den kommande mandatperioden.
Klättringen i Sverige utvecklas väldigt fort. Detta gör att vi inte bara kan diskutera prioriteringar mellan olika verksamhetsområden utan snarare behöver fundera över hur vi ska kunna möta allt fler klättrare för att säkra access till klätterområden, få fler instruktörer och tränare, utveckla träning och tävling samt fortsätta stödja utvecklingen av nya klätterväggar.
I den strategi som antogs på förbundsmötet är det tydligt att klätterklubbarna får en mycket viktig roll att genomföra det som behövs och önskas. Det var därför extra roligt att vi under helgen fick höra om flera förslag på hur klubbar vill genomföra projekt inom idrottslyftet och för att främja uteidrott från flera olika klubbar. En annan punkt i strategin anger den viktiga roll som våra kommittéer har för att ge råd och stöd i olika frågor. Samtidigt ser vi också att det är svårt att få fler engagerade att kliva in i kommittéernas arbete. Genom att ge kontaktpersoner på kansliet en nyckelroll för att sammankalla och administrera kommittéernas arbete vill vi därför underlätta för fler att engagera sig. Inte minst önskar vi samla er som på ett eller annat sätt verkat för access till olika klätterområden samt er som vill vara med och bidra till utvecklingen av olika utbildningar.
Under helgen gick vi också igenom hur vi ska arbeta för att genomföra de uppdrag som antogs på förbundsmötet. Uppdragen kräver lite olika omfattning och tid, men tydligt blev att en utvecklad kommunikationsplan och ett påbörjat visionsarbete med hela klättersverige kändes extra viktigt.
Slutligen kunde vi enas om den fortsatta utvecklingen för landslaget i sportklättring. Genom att i detta läge utse en koordinerande ledare vill vi fortsätta det påbörjade arbetet med att möta behoven av stöd och struktur hos landslaget samtidigt som vi möjliggör för många olika personer att vara med och bidra i landslagsledningen framöver.
Det är med denna riktning vi vill fortsätta utveckla all klättring för alla och ser därmed fram mot många nya idéer och förslag på hur vi tillsammans nu kan få saker att hända.
/Truls Neubeck
Ordförande Svenska Klätterförbundet

Truls Neubeck, Ordförande, Svenska Klätterförbundet
Truls Neubeck, Ordförande, Svenska Klätterförbundet
Kommande möten
Kommentarer från tidigare möten