Kommentar styrelsemöte 17 februari


I helgen har vi haft det sjunde styrelsemötet sedan den nya styrelsen valdes in för snart 10 månader sedan. Tiden har gått väldigt fort och vi har alla arbetat för att försöka sätta oss in i och göra en rättvis bild av Svenska Klätterförbundets många olika verksamheter.
Denna gång handlade mötet framförallt om de underlag som behövs för att Förbundsmötet ska bli så bra som möjligt. Helgen den 14-15 april lägger vi grunden för de kommande två åren, och vi har verkligen försökt ta fram en strategisk inriktning som möjliggör fortsatt utveckling av både klättring och skidalpinism. I korthet tror vi att förbundet behöver satsa på klätterklubbarna, prioritera det medlemmarna behöver, utveckla genom att ta tillvara vår samlade erfarenhet och kompetens samt att stå för värderingar och demokratiska processer. Sammantaget innebär detta att strategin tydligt fokuserar på att ge morgondagens klättrare rätt förutsättningar att utvecklas.
Utöver detta föreslår vi även reviderade uppdrag för Förbundets kommittéer där expertrollen och utvecklingsuppdraget förtydligas medan löpande verksamhet i större grad kan utföras av kansliet. Vår förhoppning är att en minskad detaljstyrning ska ge möjlighet för fler att engagera sig och bidra till utvecklingen medans ett levande samtal om värderingar hjälper oss att styra verksamheten i önskad riktning. Ett exempel på detta är att vi är helt övertygade om att kommittéer såväl som landslagsledning självklart skall bestå av en lika andel kvinnor och män, något som tyvärr inte är fallet ännu. Ett viktigt arbete blir i och med de nya uppdragen och rollerna att förankra och utse de personer som skall leda kommittéer och landslag under kommande mandatperiod, något som troligen kommer kräva en kombination av fortsatt kontinuitet och engagemang från nya krafter.
Inför styrelsemötet hade vi även fått in 12 motioner- De handlar om allt från övergripande tankar om kommunikation eller värderingar samt konkreta projekt kring access eller säkerhet. Det är väldigt roligt att förslag kommer in på detta sätt och inte minst är det ett tecken på ett levande demokratiskt arbete där olika delar av klättringen är med och bidrar. Därför kommer vi nu arbeta hårt för att försöka besvara förslagen så bra som möjligt.
Tills nästa möte vill vi gärna ha era tankar och kommentarer på våra förslag. De är på remiss till klubbarna så ta gärna en stund på nästa möte att diskutera vad det skulle innebära för er och om ni har några förslag som skulle göra dem bättre.
Den 14-15 april hoppas jag att vi ses på Bosön för att ni ska besluta om förslag och kommande verksamhetsinriktning. Allt för att vi tillsammans skall kunna fortsätta utveckla klättring och skidalpinism för kommande generationer av klättrare.
/Truls Neubeck
Ordförande Svenska Klätterförbundet

Truls Neubeck, Ordförande, Svenska Klätterförbundet
Truls Neubeck, Ordförande, Svenska Klätterförbundet
Material inför förbundsmötet

Styrelsens förslag och remisser inför Förbundsmötet 14-15 april.
pdfNy ekonomisk policy
pdfFörslag på reviderade uppdrag för Svenska Klätterförbundets kommittéer
pdfFörslag på arbetsordning för kommittéer och landslag 
pdfStrategisk inriktning för Svenska Klätterförbundet

Kommande möten
Kommentarer från tidigare möten