Sudda kritan - var en ansvarsfull klättrare

Allemansrätten är självklar för många, men den är väl värd att upprepa: Följs den inte, kan vi förlora tillgången till många klätterområden. Kommer ni ihåg grundprincipen? Inte störa – inte förstöra. För dig som klättrare betyder det bland annat att sudda bort krita från stenen.

Påminn gärna andra

Spårlös klättring. Det må låta som en vacker vision, men det är ett fint mål. Följer du allemansrätten, vår biljett ut i naturen, har du alla förutsättningar att lämna klippan i så orört skick som möjligt. Sudda bort krita, rör inte mossa eller träd och låt djurlivet vara. Ta ansvar för ditt eget beteende och påminn gärna andra, så kommer vi en bra bit på väg.

Vad klättrare ska tänka på

Allemansrätten innebär att du får vara på någon annans mark utan att först be om lov. Motkravet? Visa hänsyn och ta hand om naturen. Allemansrätten är enkel, men den är skyddad i grundlagen. Du kan inte bryta mot den – allemansrätten är ingen lag – men det finns lagar och förordningar som är kopplade till den.

7 sätt att göra rätt utomhus
  • Fuska inte med parkering, stå enbart på anvisade platser.
  • Gena aldrig över åkrar eller tomter på väg till klippan.
  • Klättrar du i naturskyddat område är det inte säkert att allemansrätten gäller.
  • Ta med dig alla sopor hem – även andras.
  • Häckar en fågel vid klippan? Stör inte. Kanske får
    din klättring vänta till en annan dag.
  • Toalettbesök = gräv ner skiten.
  • Håll låg ljudnivå och var artig mot alla du träffar.

Mer information om vad som gäller vid olika aktiviteter hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.

Foto Jonas Paulsson

FÖRBUNDETS INSATSER

Många delar av förbundet arbetar direkt eller indirekt med säkerhet. Säkerhetskommittén driver frågan och deltar i internationellt säkerhetsarbete. Alla olyckor som rapporteras som via vår funktion för incidentrapporter analyseras av dem och de strävar även efter att utarbeta riktlinjer för att minimera riskerna.

Vi har ett genomarbetat utbildningssystem och arbetar med systematisk certifiering av anläggningar. Utomhus sprider vi det senaste till nytursmakare och bidrar via Accessdatabasen till att risker uppmärksammas. Det är bara några av de insatser som löpande utförs.

Du själv bär dock det viktigaste ansvaret. Vi måste alla ha med oss att klättring inte är säkert, varken utomhus eller inomhus, oavsett vilka åtgärder som vidtas. 

Faktaruta: Fåglar som varnar

Var uppmärksam på häckande fåglar under våren och försommaren. Flyger en fågel nära och ger varningsläten? Den kan ha sitt bo i närheten! Avlägsna dig från klippan så fort som möjligt och hör av dig till accesskommittén så att vi kan uppdatera Accessdatabasen. Samma sak gäller om du stöter på ett bo med ägg eller ungar.

FAQ: 12 frågor om allemansrätten och klättring

Åker hem eller hittar en plats längre bort, även om det betyder att du får en långpromenad. Det må låta hårt, men parkeringsproblem är återkommande vid vissa klätterområden i Sverige och ett skäl till konflikter med markägare. När du väl parkerar, se till att breda arbetsfordon och skördetröskor kan passera.

Gör det till en vana att ta med dig allt skräp hem – även andras. Vi behöver få bukt med problemet, så påminn gärna andra om att göra likadant. En idé kan vara att införa städdagar tillsammans med en lokal klubb, en aktivitet som kan bli riktigt trevlig.

Ja, men du ska faktiskt tvätta bort den efteråt. Gör gärna en liten insats: Sudda bäst du kan.

En av de viktigaste delarna av allemansrätten är att du inte får skada naturen. Med andra ord: Du får inte borsta bort mossa och lav och du får inte bryta av grenar eller förstöra djurbon.

Det här är ett känsligt område. Fågelskyddsområden är absoluta no-no, där får du inte klättra. På våren häckar fåglar på klippavsatser och i sprickor. I vissa fall kan små störningar gör att fågelungarna dör. Tänk på att vilda fåglar och fladdermöss, samt grodor, kräldjur och ormar är fridlysta. Det är ett lagbrott att störa eller förstöra bon och fortplantningsområden. Var försiktig!

Ibland finns en förare som visar bästa vägen. Tack vare allemansrätten får du gå nästan var som helst i naturen, men gena aldrig över odlade åkrar eller tomter. Gå aldrig för nära någons hus – håll dig helst så långt ifrån att du inte syns. Stäng grinden om du går genom en hage.

Det är ärligt talat äckligt att ramla över korvar och toalettpapper. Se till att ta med dig hundbajspåsar eller gräv ner skiten.

Ja, en eller två nätter är okej om området omfattas av allemansrätten. Tänk på att det bara får vara 2-3 tält på samma plats och att ni måste fråga markägaren om ni är fler. Du får inte tälta på ömtålig mark, som hagar, odlad mark eller planteringar. Självklart får du inte tälta på någons tomt – se till att du är utom syn- och hörhåll.

Nja. Du får inte köra ut i terrängen med den: det är ett lagbrott. Du kan köra in på en enskild väg om det inte finns något förbud mot motortrafik. Om du ska sova en natt bör du först fråga markägaren. I begreppet “terrängen” ryms i princip all naturmark: Skog, mark, stränder, hagar, parkmark och gräsmattor.

Nej, här gäller begreppet hänsyn. Vi som klättrar ska inte störa de som bor och rör sig runt ett klätterområde. Skrik inte och håll låg profil.

Ja. I nationalparker, naturreservat och andra skyddade områden gäller särskilda föreskrifter och regler. Det kan exempelvis råda totalt tältningsförbud. Kontrollera med länsstyrelsen eller kommunen vad som gäller.

Får jag elda?
Ja, om du kan göra det på ett säkert sätt. Elden ska inte kunna sprida sig, så välj exempelvis sandig mark eller grus. Du får inte elda på berghällar eller intill stora stenblock, då värmen kan få stenen att spricka. Observera att länsstyrelsen eller räddningstjänsten kan ha utfärdat ett tillfälligt eldningsförbud, så håll koll.

Kontakta oss

Anna Lindholm Svensson

Titel

namn.namnsson@klatterforbundet.rf.se 08-123 45 67

Anna Lindholm Svensson

Titel

namn.namnsson@klatterforbundet.rf.se 08-123 45 67

Anna Lindholm Svensson

Titel

namn.namnsson@klatterforbundet.rf.se 08-123 45 67

Aktuellt om säkerhet