Forskning och studier

Vill du ta del av forskning kring klättring? Har du en studie på gång och letar deltagare? Vill du kort och gott lära dig mer om klättring på en vetenskaplig nivå? Då har du hamnat rätt.

Ett outforskat område

Klättring är ett förhållandevis nytt område i svensk forskning. En del uppsatser och mindre studier har producerats på universitet och högskolor genom åren, men vetenskapliga publicerade studier är inte lika vanligt.

Vi på Svenska Klätterförbundet samarbetar med forskare inom klättring genom att sprida information om genomförda studier och hjälpa till med att exempelvis hitta deltagare.

Fokus på hand som crimpar
Forskningsråd i SKF

Under 2021 skapades ett råd för forskning i Svenska Klätterförbundet, där Fredrik Identeg och Henrik Hedelin från medicinska kommittén. Naprapaten Kalle Söderqvist, landslagsledningen och kansliet ingår också.

Målet är att bedriva forskning och öka kunskapen kring frågor som exempelvis träning, skador och prestation inom klättringens värld.

Forskning och studier

Psykiskt välmående och attityder kopplade till vikt, träning och prestation

En av de första vetenskapliga studierna i världen om hur personers psykiska hälsa påverkas av klättring. Studien genomförs under en tvåårsperiod. Är du elitklättrare eller klättrar du på avancerad nivå*? Då är du varmt välkommen att delta i studien, som heter ”CLIMB – Climber’s Longitudinal Attitudes to Injury, Mental health, and Behaviours”. Du deltar anonymt och måste vara 13 år eller äldre.

*För kvinnor går gränsen vid bouldering, 6a, eller led, 6c. För män är gränserna 6b-bouldering och 7a+-led.

Involverade forskare: Fredrik Identeg, Mikael Sansone, Klara Edlund, Ulrika Tranaeus. Kontakta gärna Fredrik Identeg om du vill veta mer eller anmäla dig som deltagare. Han nås via fredrikidenteg@gmail.com och 070-338 19 14.
___

Så påverkas ryggen av kontinuerlig klättring

Mer info kommer.
___

Så inverkar styrka i olika fingerpositioner på klätterprestationer

Mer info kommer.

Patterns of traumatic outdoor rock-climbing injuries in Sweden between 2008 and 2019

Fem läkare i Göteborg studerade 38 incidentrapporter som skickades till Svenska Klätterförbundet under elva års tid. Studien visar att klättrare som drabbas av olyckor utomhus oftast skadar sig i samband med fall. En vanlig skada är frakturer i fötter eller fotleder. Forskningen publicerades i i Journal of Experimental Orthopaedics,

Involverade forskare: Fredrik Identeg, Ebba Orava, Mikael Sansone, Jon Karlsson & Henrik Hedelin.

Mer info kommer.