Klättrare? Se hit! Du kan behövas i världsunik forskning!

Psykisk ohälsa kopplad till vikt och ätande är vanligare i ”viktkänsliga” sporter än i andra idrotter. Det visar forskning inom exempelvis gymnastik. Inom klättringen är fenomenet förhållandevis outforskat, men nu inleds en ny studie via Göteborgs universitet och Gymnastik- och idrottshögskolan. Målet är att ta reda på hur klättrares hälsa ser ut och studien behöver deltagare. – Vi vill få med så många som möjligt, både elitklättrare och klättrare på avancerad nivå, säger läkaren och forskaren Fredrik Identeg.

Försämrat mående kopplat till mat, ätande, vikt och prestation är ett förhållandevis vanligt fenomen i viktkänsliga idrotter. Förutom problematiken i sig är detta även ofta kopplat till ångest, nedstämdhet och annan psykisk ohälsa. Foto: Allan Mas/Pexels

Svenska Klätterförbundet genomför tillsammans med Göteborgs universitet, Sophiahemmet och Gymnastik- och Idrottshögskolan studien ”CLIMB”. Det främsta syftet är att öka kunskapen om hälsa och idrottsmiljö inom klättring, samt att förstå vad som krävs för långsiktigt god hälsa bland klättrare.

– Området är i stort outforskat. Endast en studie finns på ämnet, vilket gör att vi saknar den kunskap som behövs, säger forskaren Fredrik Identeg.

I andra sporter däremot, där vikt har betydelse för antingen estetik eller prestationer, har fenomenet studerats. Där har man sett tydliga samband mellan idrotten och en ökad risk för psykisk ohälsa. I och med att klättringen har förändrats i Sverige tycker forskargruppen att det är dags för en ordentlig koll av läget i Sverige.

– Klättring går mer och mer från att vara en rekreationell utomhussport till tävlingsfokuserad. Kraven och miljön ändras och blir mer fokuserad på prestation. I och med detta finns en tydlig risk att problematiken blir vanligare, säger Fredrik Identeg.

Klättrare över 13 år bjuds in för att svara på enkäter fyra gånger under en tvåårsperiod. Frågorna kommer att handla om mående samt attityder till mat, ätande, träning och skador. Enda kravet är att klättraren ska vara på avancerad nivå eller elitnivå, något som i dag klassificeras som 6a-bouldering och 6c-led för kvinnor, samt 6b-bouldering och 7a+-led för män.

→ Klicka här för mer info om studien och anmälan.

Deltagandet är helt anonymt, även om klättrarna fyller i namn i anmälningsformuläret.

– Vi i forskargruppen är väl medvetna om att det här är jättekänsliga ämnen. För att värna om integriteten kommer vi därför inte i någon del av forskningen att koppla ihop personuppgifter med ett enskilt formulär. Personuppgifter kommer kodas och hanteras separat från formulären och formulären hanteras alltså anonymt. Att man fyller i namn, behövs dock, då deltagare kan komma att bli kontaktade för en så kallad bentäthetsmätning, ett verktyg för att kunna undersöka om relativt energiunderskott är vanligt inom sporten, säger Fredrik Identeg.

Första delen av studien, där man anmäler sitt intresse, kommer pågå från februari till mitten av april. Därefter får deltagarna påminnelser om tre ytterligare enkäter de närmaste två åren. Tanken är att forskargruppen även ska kunna mäta förändringar i hälsa över tid, genom tävlingssäsonger och träningssäsonger.

→ Läs mer om klättring och forskning.


Senaste nytt: