Förbundsstyrelsen klättrade vid Kullaberg

Klätterförbundets styrelse har varit vid Kullaberg för att slå tre flugor i en smäll: styrelsemöte, klättring och möten med medlemmar – en riktigt lyckad helg.

I Skåne har Skånes Klätterklubb, Malmö Klätterklubb, Helsingborgs Klätterklubb, Söderslätts Klätterklubb och C4 Climbing gått samman för att arbeta med accessfrågor i arbetsgruppen Klätteraccess Syd (KaS). De bevakar och driver accessrelaterade klätterfrågor i regionen Skåne och angränsande områden.

I samband med styrelsemötet passade förbundets nya styrelse på att träffa KaS representanter Johan Magnusson och Fredrik Mattisson. De berättade om sitt arbete med access i Skåne, framförallt kring Kullaberg.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till KaS, Klätterförbundets accesskommitté och alla andra som har kämpat för att bevara Kullaberg som klättermecka.

Klätteraccess Syd är inte det enda regionala access-samarbetet i landet. Stockholms Klätterförbund arbetar med samma frågor.

Kullaberg i nordvästra Skåne blev platsen för Svenska Klätterförbundets styrelsemöte förra helgen. Foto: Ola Segnestam Larsson

I vår accessdatabas kan du ta reda på mer om olika områden för klättring i Sverige. I den presenterar vi uppgifter om klippornas tillgänglighet och restriktioner gällande klättring.

Truls Neubeck är fortsatt ordförande för förbundets styrelse. Här kan du läsa mer om vilka som är invalda.