Stötta klättringen: ta ansvar utomhus

Det finns platser i världen där du måste plocka fram plånboken för att få klättra utomhus. Så är det inte i Sverige. Här betalar vi med vett och etikett, genom att göra rätt och bete oss okej. Vår främsta lagbok är allemansrätten.

Klippor kan stängas

Det händer att klätterstopp utfärdas när klättrare missköter sig. Klippor stängs. Så här lät det när Bohusläns Klätterklubb annonserade stängningen av Kvarneberget 2017: “Träd har röjts vid klippan utan att fråga markägaren. Allmän nedskräpning har skett och toalettbesök har inte skötts bra. Markägaren uppfattar också att man satt flera nya bultar på klippan utan att fråga denne om lov”. Det som hände vid Kvarneberget var oacceptabelt: Klättrare gick över gränsen, gång på gång. Varken fågelskydd eller andra riktlinjer hade respekterats. Beslutet att stänga Kvarneberget var klubbens eget, efter flera samtal med närboende och markägare. Det var sista utvägen i ett långt och gediget arbete, där klubben hade uppmuntrat klättrarna att förändra sitt beteende under lång tid.

Vårt accessarbete

Våra klätterklubbar anser att just tillgången till utomhusklättring är ett av förbundets allra viktigaste arbetsområden. På vårt kansli i Stockholm arbetar en resurs med accessfrågor och vi fokuserar både på att bevara de områden som redan finns och på att stötta utvecklingen av nya.

Vi har en accesskommitté med ideella eldsjälar, vars uppdrag är att:

  • Samla erfarenheter och kunskap om accessarbete.
  • Stötta och ge råd till klubbar och förbundet.
  • Ge råd för fördelning av bidrag för accessarbete.
  • Uppdatera och sprida aktuell information och access.

Sudda kritan – var en ansvarsfull klättrare

Allemansrätten är självklar för många, men den är väl värd att upprepa: Följs den inte, kan vi förlora tillgången till många klätterområden. Kommer ni ihåg grundprincipen? Inte störa – inte förstöra.

Vad klättrare ska tänka på

Vi på Svenska Klätterförbundet och våra klubbar arbetar kontinuerligt med att uppdatera vårt verktyg Accessdatabasen, där du får information och regler om klätterområden.

Accessdatabasen är gratis att använda och den enda platsen som samlar accessinformation för hela Sverige. Kolla där innan du ger dig ut nästa gång – den ger dig goda förutsättningar att göra rätt.

I många fall handlar det kort och gott om att följa allemansrätten. Med den i åtanke tar vi oss långt.

Du ansvar för din säkerhet

Du som klättrar på egen hand ansvarar för din säkerhet. En markägare kan aldrig hållas ansvarig för en olycka på hennes klippa. Se till att ha rätt kunskap innan du ger dig ut: Gå gärna en eller flera kurser med en av våra auktoriserade instruktörer. En grundkurs kan minimera riskerna för ödesdigra konsekvenser  – ge dig själv den tiden.

Kontakta oss

Andreas Gustafsson

Accessansvarig

andreas.gustafsson@klatterforbundet.rf.se
076-291 72 55

Andreas Enqvist

Kansliansvarig, information

andreas.enqvist@klatterforbundet.rf.se
08-123 45 67

Aktuellt