IFSC höll årsmöte i Singapore – klätterförbundet var på plats

IFSC, det internationella sportklätterförbundet, höll årsstämma i Singapore förra veckan. För ovanlighetens skull hade Svenska Klätterförbundet en representant på plats: Adam Herring från förbundsstyrelsen. Vanligtvis brukar vi på förbundet ge en fullmakt till något av de andra skandinaviska länderna, men på grund av en oro över bristande transparens, och en i vårt perspektiv negativ utveckling i delar av organisationen, bedömde Svenska Klätterförbundet att fysisk närvaro var befogad. Adam Herring rapporterar:

Några av de större besluten:

  • Höjning av åldersgränsen till 17 år, för att delta på VM och i världscupen (gäller från 2025).
  • VM 2025 hamnar i Seoul, Sydkorea.
  • Ett förslag om kraftigt höjda avgifter för att vara värd och delta på VM, EM och världscupen, med mera, möttes av ett så pass starkt motstånd att det plockades bort från dagordningen. I stället beslutade stämman att alla avgifter för 2024 blir samma som för 2023.

Vi fick ta del av många rapporter från IFSC:s olika projekt, verksamheter och från externa partners. Bland annat:

  • Ett arbete pågår för att implementera ett regelverk samt hjälpmedel för att hantera problemen med ätstörningar bland tävlande. Här har IFSC, den medicinska kommittén och de anslutna experterna gjort ett otroligt bra underlag för framtida regelverk. 
  • Gällande OS i Paris 2024 fick vi en genomgång av anläggningen och den nya kvalificeringsserie som används för delar av kvoten till OS.
  • Det finns planer på ett kommersielt dotterbolag till IFSC, som ska hantera tv/media, licenser och produktion. 
  • The True Athlete Project höll en riktigt bra presentation om hur man kan utveckla atleter på ett mer holistiskt sätt utan att behöva kompromissa med prestationen. Läs mer.

En stor del av stämman gick ut på att diskutera och konsultativt rösta på förslag till nya stadgar. Här förtjänar IFSC:s styrelse, tjänstemän och, framförallt, Governancekommisionen, en stor eloge. Förra årets stämma i Salt Lake City, där klätterförbundet deltog digitalt, var mycket kaosartad. Det fanns mycket lite insyn och förmåga för nationella förbund att delta i arbetet med stadgerevisionen. Som tur var röstades den då ned. Inför denna årsstämma i Sydkorea hade ett gediget arbete utförts, för att se till att de nationella federationerna är delaktiga i hela processen. Det slutgiltiga förslaget till nya stadgar kommer att presenteras innan den extrainsatta digitala årsstämman i höst.

Det har varit en otroligt lärorik process att delta i arbetet med att försöka påverka vår internationella federation. Att kunna vara på plats och träffa de andra nationella förbunden, höra vilka utmaningar som de står inför och diskutera hur de ser på styrningen av IFSC, har gett en större förståelse för framförallt det utomeuropeiska perspektivet. Jag, som företrädare för SKF, gjorde mitt bästa för att exportera de nordiska värderingarna av transparens och delaktighet.

Mycket av det regelverk som råder på nationell nivå, för att se till att förbund sköter sig, finns inte på den internationella nivån. Ett stort ansvar att reglera sig själva vilar på internationella sportförbund. Detta ser vi allt för ofta få negativa konsekvenser, där skräckexemplet är FIFA.

I och med att klättring nu är en olympisk sport kommer det att ske stor tillströmning av ekonomiska och politiska intressen och resurser. Det är viktigare än någonsin att vi från Sverige är delaktiga på alla nivåer och anstränger oss för att skapa en internationell federation som har mycket integritet och starka transparenta processer, så att våra atleter och funktionärer, samt andra inblandade, får tillgång till de bästa möjliga internationella tävlingarna. 


Har du frågor om förbundets arbete med IFSC kan ni nå Adam Herring via adam.herring@klatterforbundet.se eller 070-767 02 67.

Foto: IFSC