Klätterförbundets nya styrelse

I lördags genomfördes ett digital förbundsmöte för första gången i Klätterförbundets historia.

Under omständigheterna med Coronaviruset genomfördes förbundsmötet digitalt och inte som planerat på Bosön. 20 av förbundets 83 röstberättigade klubbar fanns representerade på mötet. Själva mötet flöt på bra och inga större tekniska problem har rapporterats.

Ny styrelse

En av förbundsmötets viktigaste uppgifter är att rösta fram Klätterförbundets styrelse för innevarande mandatperiod. Förbundsmötet gick på valberedningens förslag och Klätterförbundets styrelse 2020-2022 består av

  • Truls Neubeck, Bohusläns Klätterklubb – ordförande (omval)
  • Anette Andersson, Åredalens Klätterklubb – ordinarie (omval)
  • Lollo Blomberg, Stockholms Klätterklubb – ordinarie (omval)
  • Adam Herring, Nacka Värmdö Klätterklubb – ordinarie (omval)
  • Martin Hjälle, Höglandsklättrarna Eksjö – ordinarie (omval)
  • Frida Holstad, Solna Klätterklubb – ordinarie (nyval)
  • Ola Segnestam Larsson, Stockholms Klätterklubb – ordinarie (nyval)
  • Lars Lindwall, Tunaberg HKK – suppleant (omval)
  • Sara Skoglund, Kiruna Klätterklubb – suppleant (nyval)

Till verksamhetsrevisor valdes Krister Syrtén, Kvibergs Klätterklubb.

Förbundsmötet antog även en ny vision för klätterförbundet, en strategiska plan samt ett medlemslöfte som styrelsen ska arbeta efter under mandatperioden.

– I helgen genomfördes Klätterförbundets första digitala förbundsmöte. Ett stort tack till alla klubbar som genom sina ombud som efter en givande debatt fastslog vår nya vision. Till 2025 ska vi göra allt för att alla har möjlighet att klättra på det sätt de önskar, att du som klättrare har bästa möjliga kunskap när du behöver den samt att verksamheten fokuserar på klättrarens behov.

Genom att tydligt utveckla förbundets erbjudande för den enskilda klättraren och fokusera verksamheten kommer vi styra mot att accessproblem förebyggs och löses på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, att utbildningssystemet tillgodoser behoven hos svenska klättrare, att elitklättrare presterar väl, är förebilder och utvecklar klättringen samt att anläggningar för klättring och skimo finns tillgängliga för alla som önskar.

Jag är ödmjuk för förtroendet och ser fram emot att tillsammans med er fortsätta utvecklingen i svensk klättring, kommenterar Truls Neubeck, Klätterförbundets nyss omvalde ordförande

pdf Preliminärt Förbundsmötesprotokoll 2020