Informationsmaterial till markägare och myndighetspersoner

Allemansrätten ger oss rätt att klättra i naturen, även på privat mark. Genom att kommunicera med markägare och närboende kan vi samsas om områden som nyttjas av flera intressegrupper. Foto Cajsa Björkén
Brukar bergsklättrare röra sig på marker som du äger eller förvaltar? Du kanske undrar om du har några skyldigheter ifall en olycka skulle inträffa, eller vilka rättigheter klättrarna har? 
Bra klippor och blockområden är sällsynta och klättersamfundet värderar dem högt. Markägare ska inte få problem på grund av klättrarna. Klättrarnas påverkan på sin omgivning är i regel mycket liten och i de allra flesta fall är det en positiv upplevelse att ha klättrare på sin mark.
Klätterförbundet har tagit fram en broschyr för att informera markägare, verksamhetsutövare och myndighetspersoner om vad klättring är och hur klättrarna kan påverka människorna och miljöerna runt sig.
pdfKlättring – en informationsbroschyr till markägare.
Klätterklubbar kan beställa broschyren kostnadsfritt från kansliet (frakt tillkommer).