Inget stenbrott vid Skälefjäll

Klättringen vid Skälefjäll ser ut att kunna fortsätta som tidigare, utan störande  stenbrott i närheten. Foto: Jonas Paulsson
Klättringen vid Skälefjäll ser ut att kunna fortsätta som tidigare, utan störande stenbrott i närheten. Foto: Jonas Paulsson

I december beslutade miljödelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län att avslå Hallindens granits ansökan om tillstånd för att få anlägga en bergtäkt i nära anslutning till Skälefjäll i Bohuslän. Beslutet var förstås glädjande för alla klättrare, liksom för många av de boende i området.

Hallindens granit överklagade Miljödelegationens beslut till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Nu har mark- och miljödomtolen behandlat ärendet och beslutat att avslå Hallindens granit överklagande. Man går alltså på miljödelegationens linje, vilket är ett mycket positivt besked för klättringen vid Skälefjäll!
Hallindens granit kan fortfarande överklaga beslutet, till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, men för att ärendet ska gå dit krävs att Mark- och miljööverdomstolen ger ett så kallat prövningstillstånd. I skrivande stund vet vi inte om ärendet kan komma att gå vidare, tills vidare gläds vi åt mark- och miljödomstolens beslut.
pdf Mark- och miljödomstolens beslut i sin helhet