Dokument förbundsmöte 2024

Här har vi samlat all dokumentation rörande Svenska Klätterförbundets förbundsmöte 2024.

Saknar du något dokument, eller om någon länk inte fungerar, får du gärna kontakta kansliet.

Möte

pdf 1. Röstlängd
pdf 2. Förslag till föredragningslista för mötet
pdf 3. Behörigt utlysande
pdf 4-6. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
pdf 7. Arbetsordning för förbundsmöte 2024

Styrelsens förslag

pdf Introduktion – bakgrund, nuläge och framtid
pdf Bilaga 1: Fler medlemmar i Svenska Klätterförbundets klubbar
pdf Bilaga 2: Vägar framåt för ökad anläggningstillgång
pdf Proposition 1: Strategibeslut för Svenska Klätterförbundet
pdf
Bilaga: Strategi för Svenska Klätterförbundet
pdf Proposition 2: Verksamhetsinriktning 2025-2026
pdf Proposition 3:  Ekonomisk plan för perioden 2025-2026
pdf Proposition 4: Möjlighet till digitalt förbundsmöte
pdf Proposition 5: Uppdragsbeskrivning för verksamhetsrevisor
pdf Proposition 6: Utredning av medlemsavgift för stödmedlemskap
pdf Proposition 7: Utredning förbundsmötestidpunkt och motionstid
pdf Proposition 8.1:  Stadgeändringar Svenska Klätterförbundet
pdf Proposition 8.2: Stadgeändring Smålands Klätterförbund
pdf 14. Fastställande av föreningarnas medlemsavgift
pdf 15. Fastställande av arvode till förtroendevalda
pdf 16-17. Val av styrelse
pdf 18. Val av revisorer 2024-2025
pdf 19. Val av valberedning

Motioner och motionssvar

pdf Motion: Alpina satsningar
pdf Styrelsens svar: Alpina satsningar

pdf Motion: KPI för jämställdhet
pdf Styrelsens svar: KPI för jämställdhet

pdf Motion: Kansliets tjänster ska vara på distans
pdf Styrelsens svar: Kansliets tjänster ska vara på distans

pdf Motion: Alpin klättring, dokumentation och alpina kommittén
pdf Styrelsens svar: Alpin klättring, dokumentation och alpina kommittén
pdf Utlåtande motion: Alpin klättring, dokumentation och alpina kommittén

pdf Motion: Stöd för fortsatt tillgång till Bohusläns klättring
pdf Styrelsens svar: Stöd för fortsatt tillgång till Bohusläns klättring

pdf Motion: Lägre medlemsavgifter för ungdomar
pdf Styrelsens svar: Lägre medlemsavgifter för ungdomar

pdf Motion: Uppdragsbeskrivning för lekmannarevisorn
pdf Styrelsens svar: Uppdragsbeskrivning för lekmannarevisorn