Felaktigt inkopplat rep orsakade olyckan i Rosendal

Vid firningsolyckan i Rosendal utanför Örebro skadades en 24-årig klättrare allvarligt. Olyckan berodde på att repet inte var korrekt inkopplat i repbromsen.

Säkerhetskommitténs utredning av händelsen är nu klar.

När klättraren klev nedanför kanten för att påbörja firningen föll hon till marken och skadades allvarligt. Bilden är tagen när ambulanspersonalen kommit fram till platsen.

Olyckan inträffade den 22 augusti. Kvinnan och hennes klätterkamrater hade byggt ett topprepsankare i två bultar med hjälp av slingor och en skruvkarbin. När hon skulle fira ned sig föll hon handlöst till marken, ett fall på 10-12 meter, och landade på rygg.

Kvinnan spräckte skallbenet och började blöda kraftigt. Hon fördes med helikopter till sjukhuset i Örebro. I dag är hon lyckligtvis tillbaka i vardagen, utan några allvarliga sviter efter olyckan.

Svenska Klätterförbundets säkerhetskommitté har nu slutfört sin utredning. När klättraren skulle fira sig ned på dubbelrep använde hon en repbroms av slotmodell, men hon råkade koppla in endast den ena delen av repet, inte båda delarna, i bromsen. När hon lutade sig över kanten rusade därför repet fritt genom ankaret och repbromsen hade ingen verkan. Själv beskriver klättraren händelsen som ”en tankevurpa”.

Utredningen lyfter fram flera bakomliggande orsaker, till exempel att firningsankaret var byggt så att centralpunkten hängde precis vid kanten, vilket skapar en högre risk eftersom klättraren måste gå ned över kanten innan repet belastas. Att utföra ett sådant moment utan prusik, stoppknutar och cowtail eller motsvarande är mycket riskabelt.

I klätterförbundets kurslitteratur avråds inte från att fira från den här typen av ankare, men under kurser brukar instruktörer låta eleverna fira från ett ankare som i stället har centralpunkten ovanför kanten.

En annan lärdom från olyckan är att SOS Alarm hade svårt att snabbt förstå var olycksplatsen låg. Just att hitta till platsen är ett känt problem som ofta uppstår i samband med klätterolyckor.

Säkerhetskommittén rekommenderar:

  • Klätterklubbar att ha en dialog med räddningstjänsten om var de lokala klätterområdena ligger och hur räddning lättast kan ske
  • Klätterförbundets kansli att se över om kursnormerna är tillräckliga vad gäller momentet ”firning från topprepsankare” och om den praxis som finns bland instruktörer bör formaliseras

Läs säkerhetskommitténs incidentutredning

Läs fler incidentutredningar och artiklar från säkerhetskommittén

Senaste nytt: