Återkallelse av Perfect Decent auto belays

Tillverkaren av Perfect Descent Auto Belays, C3 Manufacturing, har gått ut med en säkerhetsvarning och produktåterkallelse av några av deras auto belays.

Inga olyckor har rapporterats men C3 Manufacturing väljer att återkalla produkterna. Felet består i defekter på en fjäder som styr inmatning av rep. Berörda modeller är Auto Belay Modell 220, Speed Drive, och Direct Drive tillverkade mellan februari 2017 och april 2019.

Information från C3 Manufacturing.

Klätterförbundets Säkerhetskommitté har tagit del av information och vill tillägga att det vid ett flertal tillfällen i Sverige uppstått liknande problem med maskiner från andra tillverkare. Fjädern har gått av vilket lett till samma felsymptom som Perfect Descent beskriver.

Ett bra sätt att få information om varningar och återkallelser av klätterutrustning är att besöka UIAA’s sida RECALLS & WARNINGS.