Examinationer för klippklätterinstruktörer


Att välja en auktoriserad instruktör borde vara en självklarhet när du ska gå en klätterkurs borde vara en självklarhet – för din och dina  vänners säkerhet.
För att bli auktoriserad klippklätterinstruktör för Svenska Klätterförbundet krävs att aspiranten klarar både en teknisk och en pedagogisk examination.  Den tekniska delen är en två dagars prövning av tekniska färdigheter. På den pedagogiska examinationen ska aspiranten kunna visa att hen har förmågan att lära ut dina kunskaper på ett bra sätt.
Klätterförbundets auktoriserar instruktörer i inomhus, sport, klippa och is. Auktoriseringarna håller hög internationell standard och är alla UIAA certifierade. Minst var tredje år måste instruktörerna gå en fortbildningskurs för att få behålla sin auktorisation.
Läs mer om hösten klippklätterexaminationer samt hur du anmäler dig i vår utbildningskalender:

Normer och handledning

pdf Aspiranthandledning klippklätterinstruktör.
pdf Norm klippklätterinstruktör.