Mycket känsligt accessläge kring Hallinden och Smålinden

Hallinden är ett av bergen där klätterstopp råder tillsvidare. Foto Maria Pernemalm.
Hallinden är en av Bohusläns klätterklenoder och ett av bergen där klätterstopp råder tillsvidare. Foto Maria Pernemalm.
Accesskommittén råder alla klättrare att respektera rådande klätterstopp på Hallinden, Smålinden och Hallindens klack.
Sedan november 2015 råder klätterstopp på Smålinden, Hallinden och Hallindens Klack. Bakgrunden till klätterstoppet är en konflikt med markägaren angående bland annat parkering, nedtrampad gröda, buller och bultar.
Tydliga skyltar visar på klätterstoppar. Skylten på bilden sitter vid parkeringen vid Hallindens station.
Tydliga skyltar visar på klätterstoppar. Skylten på bilden sitter vid parkeringen vid Hallindens station.
Under påskhelgen väntas ett stort antal klättrare till Bohuslän. Accesskommittén manar lokala och tillresta klättrare att visa förståelse för markägaren och respektera hans vilja för att återskapa en långsiktig god relation. Skyltar som visar på klätterstoppet har satts upp på berörda klippor.
Aktuell information om situationen runt Hallinden hittar ni på Accessdatabasen. Ta för vana att gå in på Accessdatabasen med jämna mellanrum för att hålla dig uppdaterad om accessläget där du klättrar.
Antalet klättrare i Sverige har flerdubblats de senaste 20 åren. Det ökande antalet klättrare ute på klipporna har gjort att tillgången på klätterklippor blivit en mycket viktig fråga för alla klättrare. Tiden är nu förbi när klättrare kunde smyga sig in till en klippa och klättra utan att någon märker det. Idag är det viktigt att ha god kontakt med markägare och myndigheter och att klättringen bedrivs i samförstånd med dessa aktörer.
Skylt vid Smålinden
Skylt vid Smålinden
Allemansrättens honnörsord ”inte störa – inte förstöra” är en bra grundregel att förhålla sig till när vi är ute och klättrar. Mer information om klättring och allemansrätten finns på Naturvårdsverkets hemsida.
Markägaren är överlag positivt inställd till klättrare och har inte för avsikt att permanenta klätterstoppet men vill att framtida klätteraktivitet på hans marker ska vara transparent och hänsynstagande till den verksamhet han bedriver – avseende jakt, rekreation, jord- och skogsbruk. Markägaren ska hela tiden vara uppdaterad, och ge sitt samtycke till den verksamhet som sker på hans mark.
På markägarens önskemål har Bohusläns Klätterklubb utsett en bergsfadder, varigenom kontakt med markägaren nu sker. Vill du komma i kontakt med bergsfaddern går det bra att mejla Bohusläns Klätterklubb.
Accesskommittén Svenska Klätterförbundet