Guide till att utveckla nya boulderområden

borstar-628x400
Har du hittat det perfekta blocket och allt du vill göra är att hämta stege och borstar för att avlägsna allt som står mellan DIG och en FA?! Ta ett djupt andetag och läs först den här guiden för dig som vill utveckla ett nytt boulderområde.

anna-hessel-hassel-200x200
Anna är masterstudent i ekologi, bor i Umeå och trivs bäst ute i skogen kämpandes på granitblock.
Anna Hessel Hassel är medlem i Klätterförbundets accesskommitté och har skrivit denna guide till dig som vill utveckla ett boulderområde på ett hållbart sätt.
Att utveckla ett nytt problem är en stor sak för många bouldrare, man får leta runt på kartor, från bilen, i skogen. Man hittar stenar, många stenar, men de flesta är för små, några är för stora, en del saknar grepp, andra kan vem som helst ta sig upp för, en del stenar ser perfekta ut tills man börjar dra lite i greppen och inser att de är ruttna. MEN så en dag hittar man den, efter allt slit, sökande och alla besvikelser så står man framför ett ljuvligt block, perfekt stenkvalité och vilken linjer sen! Kroppen skriker åt dig att hämta stege och borstar för att avlägsna allt som står mellan DIG och en FA! Det är nu du måste lägga band på dig och tänka på hur mycket du har att vinna på att kontakta markägaren och hur mycket du kan förlora på att inte göra det.

  • Ta kontakt med markägaren för att få tillåtelse att utveckla ditt nyfunna boulderområde innan du börjar borsta. Blocken har väntat på dig i tusentals år, de kan vänta nån vecka till! En öppen kommunikation mellan klättrare och markägare minskar risken för konflikter och ökar chansen för fortsatt klättring i området. Utan markägarens godkännande har du som klättrare inte tillåtelse att borsta och rensa nya boulders.
  • Kontrollera att det inte föreligger något natur- eller djurskydd i det område som du ämnar utveckla. I områden som är skyddade, såsom naturreservat, natura 2000-områden eller biotopsskydd, gäller speciella regler. Allemansrätten kan vara begränsad och du måste kontakta länsstyrelsen innan du  går vidare med utvecklingen.
  • Gömmer sig den snyggaste linjen bakom ett träd? Tänkt på att inte skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark utan tillåtelse. Ta kontakt med markägaren och hör om det är okej att ta bort delar av växtligheten. Använd befintliga stigar och undvik att ta genvägar som kan komma att skada vegetationen.
  • Rensa stenen med måtta och ta endast bort den växtlighet som är nödvändig för att göra ett problem klätterbart. Att hålla ner på rensningen av mossor och lavar kan fortfarande leda till ett fint problem, samtidigt som det minskar risken för negativ uppmärksamhet från dem som inte klättrar. Om du är osäker på om det är några speciella arter på stenen, ta kontakt med närmaste accessansvarig.
Tänkt även på…

…att respektera allemansrätten. Kom ihåg: inte störa, inte förstöra. Sträva efter att inte lämna några spår. och att hålla det snyggt. Lämna inte stegar och borstar i skogen och ta med dig skräpet hem.
…att ta loss lösa flak och block som kan skada klättrare när de lossnar men att förändra grepp, s k chipping, är under inga omständigheter tillåtet.
…var du utvecklar nya boulders. Ligger ditt nya boulder-mecka i närheten av någons tomt? Kom ihåg att hålla dig på avstånd och inte störa de som bor i närområdet.
…att inte hindra markägare i deras verksamhet. Tänkt exempelvis på vart du parkerar och vart man kommer att parkera i framtiden, så att man inte blockerar framkomst av skogsmaskiner och traktorer.

Accesskommittén

logotyp_A_accessAccesskommittén är en av  Klätterförbundets kommittéer med specialkompetens inom ett specifikt område. Accesskommitténs huvudsakliga uppdrag är att:

  • Samordnar och organiserar accessarbetet i Sverige.
  • Uppdaterar klättrare om access, i första hand via Accessdatabasen, tidningen Bergsport och seminarier.
  • Att på nationell nivå påverka och informera lagstiftare och myndigheter om klättring som en del av det aktiva friluftslivet.
  • Administrerar Accessfonden.

Vill du komma i kontakt med Accesskommittén hittar du kontaktuppgifter på vår kontaktsida.