Ny utbildning, klätterledare utomhus

topprep-628x400

Klätterförbundets utbildningskommitté introducerar en ny utbildning för att ge klubbar självförtroende och kunskap att bedriva klätterverksamhet utomhus. 

Den nya utbildningsnormen heter klätterledare utomhus och utbildningen får ges av auktoriserade klipp- och sportklätterinstruktörer. Målsättningen med utbildningen är att introducera och förbereda klubbmedlemmar att ta en aktiv ledarroll i utomhusaktiviteter.  Utbildningen fungerar även som en bra grund  för vidareutbildning till inomhusinstruktör, sportinstruktör eller hjälpinstruktör klippa.

– Lokalklubbarna och utbildningskommittén har länge märkt ett behov av en kurs som täcker de moment och krav gällande säkerhet som konsumentverket ställer på ledare inom utomhusklättring. Denna utbildning är tänkt som ett underlag för att underlätta för klubbarna att bedriva utomhusklättring med topprep i fasta förankringar på ett säkert sätt, meddelar Stefan Lindblom från utbildningskommittéen. 

Normerna är utarbetade av Klätterförbundets utbildnings-  och säkerhetskommitté och är den miniminivå som Klätterförbundets lokalklubbar och övriga kursarrangörer uppmanas att följa på sina klätterledarkurser.

Kurserna får naturligtvis hålla högre standard och ha strängare krav än vad som anges nedan. Kurser med lägre nivå får inte kallas klätterledarkurs och får inte ge intryck av att ge en utbildning motsvarande den som här specificeras.

 pdfSvenska Klätterforbundets officiella normer för Kurs Klätterledare Utomhus

För att ytterligare underlätta att bedriva verksamhet utomhus har även säkerhetskommittéen tagit fram en säkerhetsplan som klubbar kan använda som mall för att aktivt arbeta med säkerhet. Syfte med planen är att minska sannolikheten för olyckor, dess eventuella konsekvenser samt vara ett stöd då det trots allt hänt en olycka.

pdfSäkerhetsplan för utomhusklättring V.1.0
pdfSäkerhetsplan checklista V.1.0