Svenska juniormästerskapen i bouldering 2014

Karbin klätterklubb i sammarbete med Svenska klätterförbundet bjuder in till Svenska junior mästerskapen i bouldering 2014
Karbin klätterklubb i sammarbete med Svenska klätterförbundet bjuder in till Svenska junior mästerskapen i bouldering 2014
Svenska juniormästerskapen i bouldering 2014
Karbin Klätterklubb i samarbete med Svenska Klätterförbundet bjuder in till Svenska juniormästerskapen i bouldering.
Nu är det dags att anmäla sig till Svenska juniormästerskapet i bouldering. Tävlingen arrangeras av Karbin Klätterklubb och  äger rum 13 december på Karbin Klätterhall i Stockholm. Kom ihåg att anmäla dig innan den 10 December!
Läs mer om denna och kommande tävlingar i Svenska Klätterförbundets tävlingskalender.

Klasser
  • Knattar B (födda 2003 eller senare)
  • Knattar A (födda 2001-2002)
  • Ungdom B (födda 1999-2000)
  • Ungdom A (födda 1997-1998)
  • Juniorer (födda 1995-1996)
Anmälan

Anmälan senast den 10:e december på www.karbin.com/jsm2014 Anmälningsavgift 300 kr betalas in på plusgiro 184112-1 eller i receptionen på Karbin Klätterhall. Efteranmälan kan göras fram till tävlingsdagen till en kostnad av 450 kr. Lunch ingår till alla tävlande!

Frågor

Frågor och synpunkter: climb@karbin.com

Vem kan tävla?

Tävlingen är öppen för medlemmar i en till Svenska Klätterförbundet ansluten klubb, samt för utländska tävlande som är medlemmar i respektive lands nationella förbund, anslutet till IFSC. Utländska medborgare, stadigvarande bosatta i Sverige, kan bli svenska mästare om de varit medlemmar i en till Svenska Klätterförbundet ansluten klubb i minst 6 månader.