Klätterförbundet rapporterar från UIAA accesskommittés möte

Förra helgen träffades UIAA Access Commission i Iran och diskuterade access. Jonas Paulsson sitter med i kommittén och representerade Sverige.

Från vänster: Anand Swaroop, Indien, Milosz Jodlowski, Polen, Juan Jesús Ibáñez, Spanien, Hadi Saberi,Iran och Jonas Paulsson, Sverige.
Från vänster: Anand Swaroop, Indien, Milosz Jodlowski, Polen, Juan Jesús Ibáñez, Spanien, Hadi Saberi,Iran och Jonas Paulsson, Sverige.
I år stod det iranska klätterförbundet som värd för mötet.
Vi var förstås nyfikna på vad som diskuterades och ställde några frågor till Sveriges representant Jonas Paulsson.
Varför träffas ni?
— Syftet med dessa möten är dels att få veta mer om hur accessarbete bedrivs i det land/den region vi besöker, men också att till det arrangerande landet dela med oss av erfarenheter från andra länders accessarbete. Mötet är också ett planeringsmöte för själva kommittén.
Vilket var det viktigaste beslutet på mötet?
— Kommittén arbetar idag med att ta fram en internationell databas med accessinformation från olika länder. I vissa fall, som i Sveriges, finns ju en nationell databas, som kommer att länkas in, medan i många andra fall kommer vi att försöka samla in information om de viktigaste områdena.
Vilken fråga diskuterades mest?
— Under lördagen satt representanter från det iranska förbundet med under större delen av dagen och då diskuterade vi mycket om hur de olika länderna arbetar med access. Den delen var väldigt givande, vi fick veta en del om hur man i Iran jobbar med accessfrågor och de fick också presentationer från våra respektive länder. Jag presenterade bland annat vår Accessdatabas för deltagarna.
Senare på kvällen höll vi i kommittén ett eget möte och där diskuterade vi främst arbetet med den internationella databasen.
Vilken kunskap kunde Sverige ta med sig hem från mötet?
— Det var intressant att få höra hur man jobbar inom det iranska förbundet. Accessarbete är visserligen en relativt ny företeelse hos dem, delvis beroende på att man ännu inte haft några direkta accessproblem, men de hade ändå en tydlig vision om var de ville komma.
 Vilken utmaning ser UIAA som den största framöver när det gäller accessfrågor?
— Nu har jag inte suttit med i kommittén så länge, så det här blir mitt eget svar. Jag tror att den stora utmaningen är att kunna nå ut med accessinformation internationellt, framförallt till de områden som är väldigt välbesökta. Där tror jag att UIAA kan bli bättre på att samarbeta med de nationella förbunden. Jag tror också att det precis som i Sverige ligger en stor utmaning i att kunna påverka politiskt för att säkerställa att klättringen fortsätter att vara tillgänglig.

Om UIAA Access Commission

UIAA Access Commission består i dagsläget  av fyra ordinarie medlemmar. Det finns också ett antal så kallade corresponding members, som deltar på möten och kommer med input i mån av tid. Kommittén har ett antal Skype-möten varje år, samt ett fysiskt möte. Förra året bjöd Svenska Klätterförbundet in till mötet och under det mötet blev Jonas Paulsson invald som ordinarie medlem och sekreterare, från att tidigare varit corresponding member under ca två år.
Accessinformation på UIAAs hemsida »