Var rädd om din arena – stöd allemansrätten

När du är ute och klättrar eller bara går på en promenad i skogen använder du dig av allemansrätten. Stöd den och skriv på Håll Sverige Rents Code of Conduct. Hanna och Petter Restorp i Bohuslän har redan gjort det.
Håll Sverige rent banner 2014
Allemansrätten innebär att du får röra dig på annans mark utan att fråga om lov. Den är helt avgörande för ett fritt friluftsliv och en unik rättighet som är viktig att respektera.
Svenska klätterförbundet stöder allemansrätten och Håll Sverige Rents kampanj Var rädd om din arena. Du som klättrare kan också göra det och visa att du respekterar allemansrätten!
Stöd allemansrätten och visa att du respekterar den genom att skriva på Håll Sverige Rents Code of Conduct »