Ny accessinfo på flera klippor

Tradklättrare i spricka

Under våren har flera klippor fått uppdaterad accessinformation. Kullaberg, Bohuslän och Dalarna är några områden. Få koll på läget!

Tradklättrare i spricka
Foto: Nils Bäckman

Kullaberg

Delar av Kullaberg har nytt beträdandeförbud som gäller från 2014-03-27 . Läs vilka områden det gäller och länsstyrelsens beslut på accessdatabasen.

Bohuslän

Frivilliga klätterstopp på flera områden i Bouhuslän, t ex Ulorna, Träleberget, Evensröd, Holländaröd och Vinternberget.  Mer info om Bohuslän i accessdatabasen.
Vad är ett frivilligt klätterstopp?
Beslut om frivilliga klätterstopp tas av Bohusläns klätterklubb i samråd med relevanta experter, till exempel ornitologer, Nordens Ark och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Klätterstoppen tas för att skydda känsligt djur- och växtliv i Bohuslän under vissa perioder under året. Om dessa frivilliga klätterstopp inte respekteras riskerar vi formella klätterförbud med rättsliga påföljder.

Dalarna

Uppdaterad info för Djurmoklack, Predikstolen, Oxberget (på Oxberget kan vi numera klättra enligt de omarbetade reservatsreglerna). Dalarnas län i accessdatabasen.

Småland

Parkera utanför bommarna vid Vittingen. Parkeringsnfo om Vittingen i accessdatabasen.

Om accessdatabasen

Accessdatabasen är ett av klätterklubbarnas sätt att få ut relevant info vad vi måste tänka på när vi klättrar i vissa områden. Detta för att trygga framtida klättring just där. Respekterar vi inte djurliv, naturskyddsföreskrifter eller markägarna så finns det risk att klippor stängs. Kolla in accessdatabasen vad som gäller för just dina klippor. Hittar du inte ett område så betyder det att det området inte har några särskilda restriktioner utan ni kan klättra med  hänsyn till allemansrätt och omgivningen samt sunt förnuft.
Har du ny accessinfo? Kontakta närmsta klätterklubb eller e-posta kansliet@klatterforbundet.se med din information så kontaktar vi klubben.