Simond återkallar karbiner

Simond återkallar delar av sina Rocky-karbiner efter att deras besiktningsteam upptäckt ett fabrikationsfel vid pressningen av niten på grinden. Du som har Rocky-karbiner från Simond uppmanas därför att inspektera och eventuellt lämna tillbaka din/-a karbin/-er.
Fullständig information hittar du i följande brev från Simond:
pdf Återkallelse Simond-karbiner
(Informationen ligger också under Säkerhetsmeddelanden.)