Klättringen

Ålandsklippan och Focksta är båda klassiska klätterområden. Ålandsklippan bjuder på sport, trad och topprep medan i Focksta finns det endast möjlighet att bouldra. Nedan finns lite information om klipporna.

Åland & Focksta

Ålandsklippan
Ålandsklippan är en klippformation som ligger inne i skogen. Klippan är bred med tre sektorer med totalt ca 50 leder, de flesta i höjden 8-10 m. Lederna är blandat trad och sport, spricka och crimp, från väldigt enkla med ett flertal leder i 4-5 registret men även flera som håller högre grader upp till ett par leder som är 7c+. Hela klippan har renoverats där en stor insats gjordes 2020 och i stort sett alla leder har toppankare varav de flesta man lätt kan komma åt ovanifrån. Information om lederna finns på den här sidan

Focksta
I Focksta finns 384 problem fördelade på flera sektorer. Området är en trevlig hagmark och flera av sektorerna ligger inom ett naturreservat. Överlag är det rena fina landningar som är lätta att padda och det finns flera problem i varje grad-nivå från 3 upp till 8a samt någon 8b. Här finns mer information om lederna. 

Parkering och buss

Tänk på att parkering endast finns vid Ålandsklippan, till Focksta går det ENDAST att att ta sig till med abonnerade bussar från Uppsala Centralstation. Här finns mer information.

Säkerhetsmässiga tänkvärdheter
  • Hjälm rekommenderas alltid (såklart!). När det är mycket folk på klippan är det än större risk att sten och utrustning faller och träffar en klättrare nedanför.
  • ”Säkring klar!” hör du ropandes från toppen, men är det från din kamrat eller är det replaget bredvid som ropar? Risken för förväxling ökar när många är på klippan. Försäkra dig om att kommandoorden du hör gäller dig.
  • För dig som ledklättrar, tänk på att fall utomhus på klippan medför flera olika risker: Säkringar du lägger själv kan lossna, gå sönder eller helt enkelt ändå inte skydda dig från att slå in i klippväggen eller hyllan nedanför. När du klättrar så är det därför en god idé att tänka att säkringen KAN hålla, inte ATT den håller.

Söker du annan info?

På eventsidan för #viklättrar Uppsala kan du läsa mer.