Hitta & parkera

Ålandsklippan, Focksta och Odinsborg ligger utanför centrala Uppsala. Vi rekommenderar förbundets klätterbuss eller stadsbuss från Uppsala Centralstation till Ålandsklippan (eller samåk!). För Focksta är buss enda alternativet, då de p-platser som finns behöver hållas fria för arrangörerna.

Hitta hit
  • Ålandsklippan: Sök på Ålandsklippan, vid Vänge.
  • Focksta: Googla på ”Focksta” så hittar du, vid Focksta naturreservat.
  • Odinsborg Restaurang & Café i Gamla Uppsala: Adressen är Ärnavägen, 754 40 Uppsala.

Ålandsklippan – parkering

Vid Ålandsklippan finns en parkering. Under klätterträffen använder vi dessa parkeringsplatser – inga andra. Från parkeringen tar det cirka tio minuter att gå till klippan. På parkeringen kommer även områdets enda toalett att finnas. Observera att bevakning sker för att hindra otillåten parkering.

Ålandsklippan – buss

Klätterbussar (från Högbergs Buss) går från Uppsala Centralstation till Ålandsklippan 09.30 och 10.00. Bussarna rullar tillbaka till centralstationen 16.30 och 17.00 (samt direkt till Odinsborg). Det går även lokala regionala bussar till Ålandsklippan (hållplats: Kölva vägskäl) från Uppsala Centralstation, se ul.se för mer info.

Focksta – ingen parkering, endast buss

Vid Focksta finns det inga parkeringsmöjligheter. De få parkeringsplatserna är upptagna av lokala guider och en bajamaja. Vi uppmanar alla att ta de abonnerade klätterbussarna från Uppsala Centralstation, 10.00 och 11.00. Bussarna går åter 16.30 och 17.00, och då väljer du om du vill åka till Odingsborg eller centralstationen.

Odinsborg – parkering och buss

Det finns gott om parkeringsplatser vid Odinsborg Restaurang och Café. Det kommer även finnas abonnerade bussar som går från klipporna till Odinsborg, via Uppsala Centralstation. Det går även bra att ta regional- eller stadsbuss från Uppsala Centralstation till hållplats Kungshögarna eller Gamla Uppsala, se ul.se för mer info.

Söker du annan info?

På eventsidan för #viklättrar Uppsala finns mer info. Hoppas du hittar det du letar efter.