Strategi

Svenska Klätterförbundets strategi består av olika delar som tillsammans ska leda förbundet mot visionen.

Vision

Svenska Klätterförbundets främsta uppdrag är att främja och utveckla klättring i Sverige. Förbundets vision lyder: ”Fler än någonsin – tillsammans mot toppen”.

Visionen kan ses som toppen på ett berg dit Svenska Klätterförbundet vill nå. Under visionen kommer verksamhetsidén, som ordagrant säger: ”Vi främjar och utvecklar alla typer av klättring och gör dem tillgängliga för alla i Sverige. Vi företräder klättringens discipliner i den svenska idrotts- och friluftsrörelsen samt svensk klättring i utlandet”.

Värdegrund

Svenska Klätterförbundets värdegrund grundar sig i demokrati, allas lika värde och rätten till trygga klättermiljöer. Den formar ett gemensamt förhållningssätt och är vår kompass när vi agerar och fattar beslut.

Vi är inkluderande
Vårt förhållningssätt är öppet, välkomnande och nyfiket. Vi drar nytta av olikheter och värnar mångfald. Hos oss är alla välkomna.

Vi är ansvarstagande
Hänsyn till och respekt för natur, djur och andra klättrare, i nutid och i framtid, är grundläggande. Som klättrare höjer vi våra röster när vi möter orättvisor eller oschysst beteende.

Vi är dynamiska

Vi är modiga när vi tillsammans söker nya vägar att utveckla organiserad klättring. Vi lär av våra misstag och gör nya försök.

Som klättrare är vi ambassadörer för svensk klättring. Vårt agerande ska bidra till att fler upplever glädjen och friheten med klättring hela livet.

Fler värdegrunder

Utöver den egna värdegrunden ska förbundet och klubbarna förhålla sig till Riksidrottsförbundets värdegrund, Svenskt Friluftslivs värdegrund och Tyroldeklarationen.

Strategisk plan

Svenska Klätterförbundets strategiska plan 2025 pekar ut fyra ”önskvärda lägen” det vill säga dit förbundet ska sträva mot att vara 2025.

• Accessproblem förebyggs och löses på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
• Utbildningssystemet tillgodoser behoven hos svenska klättrare.
• Elitklättrare presterar väl, är förebilder och utvecklar klättringen.
• Anläggningar för klättring och skidalpinism finns tillgängliga för alla som önskar.

Verksamhetsinriktningen leder

En tvåårig verksamhetsinriktning, med verksamhetsområden och möjliggörare, beskriver vad styrelse och kansli ska göra under mandatperioden.

Verksamhetsinriktning 2025-2026

• Tillgång till klättring
• Utbildning
• Landslag
• Tävling
• Klättring för alla
• Föreningsutveckling

God arbetsmiljö, kommunikation och systemstöd är identifierade som möjliggörare. Att öka klubbarnas och klättrarnas upplevda medlemsnytta ska också ses som en möjliggörare.