Sök LOK-stöd

LOK-stöd står för lokalt statligt aktivitetsstöd och kan sökas av alla klätterklubbar anslutna till Svenska Klätterförbundet. Enda kravet är verksamhet för barn och ungdomar som är 7-25 år (eller paraklättring även för äldre).

LOK-stöd – även för spontanklättring

Reglerna för LOK-stöd förändrades under 2023. Nu passar det perfekt även för oss som bedriver spontanklättring och det är enkelt att söka. För varje krona som klubbarna får i LOK-stöd, ökar det totala stödet till Svenska Klätterförbundet . Både klubbarna och förbundet får större möjlighet att göra gott för Klättersverige, bra va?

Hur funkar LOK-stöd?

Ni behöver ha en person på plats som checkar in de unga klättrarna. Därefter spelar det ingen roll om ni erbjuder en fri klättersession eller organiserad träning med tränare.

Ni behöver inte ha gemensam samling eller gemensam avslutning, men ni behöver ha minst en ledare på plats per 20 deltagare. Den ledaren får inte ansvara för andra aktiviteter samtidigt. Hen måste ha fyllt 13 år och vara medlem i klubben. Har ni fler ledare på plats, kan ni utöka antalet deltagare med 20 personer per ledare.

Efter 45 minuters klättring kan ni enkelt logga in i appen LOK-Registrering och registrera träningen. Tänk på att en del förberedelser krävs för att ni ska kunna registrera närvaro första gången.

Fördjupa dig

Vill du veta mer om LOK-stöd, som ersättningsnivåer?

Kul häng med Luleå Klätterklubb.

Om ansökan

Ni som klubb registrerar aktiviteterna löpande, och söker sedan om stöd via IdrottOnline två gånger per år: 25 februari och 25 augusti. Varje klubb skickar en ansökan för allt LOK-stöd. Mer information finns hos Riksidrottsförbundet.

LOK öppnar möjligheter

Att registrera LOK ger er som klubb fördelar. Ni kan exempelvis ansöka om anläggningsstöd från RF-SISU eftersom de ser att ni bedriver verksamhet.

Plus- eller bankgiro krävs

Utbetalning av LOK-stöd görs enbart till klubbens plus- eller bankgiro. Det måste tillhöra klubben och får inte vara registrerat på en person, sektion eller kommun. Riksidrottsförbundet kontrollerar att angivet giro står tecknat i klubbens namn.

Vanliga frågor om LOK

Kan den som håller hallen öppen vara ledare?
Ja, men enbart om hallen är öppen bara för LOK-stödsaktiviteten. Annars måste en annan person än ”öppethållaren” vara ledare.

Vilket är det smartaste sättet att registrera LOK?
Ni kan göra på flera olika sätt. Ett tips är att samla in uppgifter från klättrarna på förhand, exempelvis genom Google Forms, förbereda ”klättertillfället” i IdrottOnline och närvaroregistrera i LOK-stödsappen.

Om du har andra frågor, kontakta gärna ert lokala RF-SISU distrikt, alternativt mejla lok@rfsisu.se eller ring 08-699 61 50 (väl knappval 3).

Åttaknytning hos Malmö Klätterklubb. Foto: Oscar Wånggren

Aktuellt