Klätter-LOK ökar – och stor chans för mer pengar

LOK-stödet till klättring ökar. Det gynnar både den lokala klättringen och Svenska Klätterförbundet. – Väldigt positivt. Nu när stödet går att söka för vanlig medlemsklättring ser vi stora möjligheter att öka ännu mer. Ju mer pengar, desto bättre klättring, säger Janna Askenberg, kommunikationsansvarig på Svenska Klätterförbundet.

Klättring på Bro Boulder i Brodalen, Bohusläns Klätterklubbs egen anläggning. Foto: Joanna Åsander

Från 2019 till 2023 ökade utbetalningarna av statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK) inom klättringen med nio procent. Året före pandemin registrerades 60 901 klättertillfällen och förra året hade antalet gått upp till 66 515.

Vi på Svenska Klätterförbundet ser stor potential att få upp klätter-LOK rejält. Stödet är perfekt för oss nu när det är mer inriktat på spontanidrott, säger Janna Askenberg, kommunikationsansvarig på SKF.

I korthet fungerar stödet, som går till barn-, ungdoms- och paraklättring, så här:

  • En person checkar in klättrarna. Därefter spelar det ingen roll om en fri klättersession eller organiserad träning med tränare erbjuds.
  • Ingen gemensam samling eller gemensam avslutning krävs.
  • Minst en ledare, per 20 deltagare, behöver vara på plats. Den ledaren får inte ansvara för andra aktiviteter samtidigt. Hen måste ha fyllt 13 år och vara medlem i klubben.

Klätter-LOK beskrivs mer på den här sidan.

Emma Borggrén-Franck, förbundets generalsekreterare, trycker på hur viktigt det är för den nationella klätterutvecklingen att stödet går upp:

Antalet LOK-tillfällen är den viktigaste parametern i vårt verksamhetsstöd. Det är väldigt bra att det ökar, säger hon.


Om LOK-stöd

Antalet deltagartillfällen redovisas i den så kallade LOK-statistiken. Klättringens ökning går hand i hand med idrotten i stort, där antalet träningstillfällen för barn-, unga- och paraidrottare fick från 58,1 miljoner tillfällen 2019 till 59,7 miljoner 2023.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser stöd till idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns). Genom LOK-stödet mäts varje år barns och ungdomars deltagande i idrottsrörelsen.

Källa: Riksidrottsförbundet