Valberedningen: Fyra nya ledamöter sökes – nominera gärna fler

Härmed meddelar valberedningen att fyra ledamöter i styrelsen för Svenska Klätterförbundet avböjer omval: Ola Segnestam Larsson, Marcus Loewen, Frida Holstad och Martin Hjälle. Det innebär att fyra nya ledamöter ska väljas in.

Valberedningen arbetar för fullt med förslag på ny styrelse inför förbundsmötet. Flera nomineringar har kommit in. Vill ni nominera ytterligare personer, skicka gärna namn, kontaktuppgifter och en kort motivering till valberedningen@klatterforbundet.se.

För mer information, läs här för önskade kvalifikationer för styrelsen som helhet.