Truls Neubeck leder valberedningens arbete – dags att nominera en ny styrelse

I juni 2024 väljs Svenska Klätterförbundets nya styrelse. Är du intresserad av att leda svensk klättring framåt? Kanske har du ett förslag på någon som skulle passa? Truls Neubeck, valberedningens ordförande, presenterar nu kravprofilen för den styrelse som väljs i juni 2024.

Truls Neubeck var ordförande för Svenska Klätterförbundet i flera år. Nu leder han valberedningens sökande efter nästa styrelse för förbundet. Foto: Lars Lindwall och Pim Shaitosa

Den nya styrelsen väljs vid förbundsmötet den 2 juni och ska leda förbundet under perioden 2024-2026. Valberedningen har arbetat fram en bild av den styrelse som de vill föreslå. I korthet handlar det om att samla en grupp med kompetens och erfarenhet från bland annat styrning, ledarskap, idrott och friluftsliv. Självklart ska gruppen ha bred förankring i Klättersverige och erfarenhet av styrelsearbete. En mix av gamla och nya ledamöter, och mångfald, är önskvärt.

För uppdraget som Svenska Klätterförbundets ordförande finns specifika krav, bland annat inom ledarskap. Den som är nyfiken kan läsa hela kravprofilen.

Truls Neubeck är ordförande för valberedningen. Han, som själv var ordförande för förbundet i fem år, beskriver styrelseuppdraget som ”spännande och viktigt”.

– Det är ett uppdrag som såklart kräver både kompetens och engagemang. Men vi ser också att klättringen fortsätter utvecklas snabbt och att det kommer krävas en kombination av att förvalta uppdraget från stämman samt att navigera i de möjligheter och utmaningar som uppstår däremellan, säger han.

Valberedningen pratar med alla i sittande styrelse för att få en bild av deras intresse för fortsatt engagemang i styrelsen. Samtidigt är det viktigt att få en bred bas av kandidater till kommande nominering.

Vet du någon som bör nomineras, är du själv intresserad eller vill du veta mer? Hör av dig direkt till valberedningen på valberedningen@klatterforbundet.se. Om du vill föreslå en kandidat till kommande styrelse, glöm inte att skriva namn, klubb, och kontaktuppgifter. Kom gärna med en kort motivering om varför just den personen skulle passa.