SKF överklagar diskningen av Tove Alexandersson

Tove Alexandersson. Foto: ISMF
Svenska Klätterförbundet överklagar beslutet att diskvalificera Tove Alexandersson från ett av loppen i den sista världscuptävlingen.
Beslutet kostade henne totalsegern i världscupen.
Överklagandet skickades i dag till styrelsen för International Ski Mountaineering Federation (ISMF), som i sin tur kan hänvisa ärendet vidare till sin disciplinära kommitté.
Händelsen inträffade under säsongens sista världscuptävling i Madonna di Campiglio i slutet av mars.
Tove Alexandersson var storfavorit till att vinna världscupen. Men när hon diskades från sprintloppet, där hon kom på femte plats, fick det förödande konsekvenser. Hon förlorade några viktiga poäng och totalsegern för hela världscupen gick upp i rök.
Felet var att Tove inte hade närvarat på en prisutdelning. Trots att hon inte skulle ta emot någon medalj så leder det till diskvalificering, enligt en av ISMF:s regler.
Klätterförbundet menar i sitt överklagande att tävlingsjuryn och huvuddomaren gjorde flera formella fel. Bland annat saknade juryn befogenhet att fatta beslut om diskvalificering efter att resultatlistan hade tillkännagivits. Beslutet skulle i stället ha fattats av ISMF:s disciplinära kommitté.
Klätterförbundet åberopar också ett rättsfall från idrottens skiljedomstol CAS, som slår fast att det måste finnas en proportionalitet i alla sanktioner. Ett straff får inte överskrida vad som är rimligt och nödvändigt med hänsyn till ändamålet.
Regeln som Tove ska ha brutit mot är att de fem första i resultatlistan måste närvara på prisutdelningen. Bakgrunden till regeln är att förr kunde deltagare som var missnöjda över någonting protestera genom att vägra komma till prisutdelningen, vilket ansågs osportsligt.
”I Tove Alexanderssons fall fanns det inga grunder för juryn att tro att hon ifrågasatte loppets slutresultat och medvetet uppförde sig illa för att framföra en ståndpunkt. Hon gratulerade sina motståndare efter loppet och var väldigt nöjd med sin insats. Inte vid någon tidpunkt fanns någon intention att visa ringaktning mot tävlingsledningen, ISMF eller andra tävlanden” skriver klätterförbundet i överklagandet.
Av överklagandet framgår också att när prisutdelningen hölls i närheten av målfållan så befann sig både Tove och förbundskaptenen Rémi Français endast minuter därifrån. Det hade varit enkelt att kalla dit dem.
Överklagandet har undertecknats av klätterförbundets styrelseordförande Truls Neubeck, generalsekreteraren Emma Borggrén-Franck, sportchefen Patrik Blom, Rémi Français och Tove Alexandersson.
Om ISMF:s disciplinära kommitté avslår överklagandet kan klätterförbundet välja att gå vidare till CAS.