Angående covid-19

Klätterförbundet följer regeringens beslut, samt UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring covid-19 och coronaviruset. Information om hur idrottsrörelsen påverkas ges löpande av Riksidrottsförbundet.

Texten uppdaterad 2020-04-28

De allmänna råd, som Folkhälsomyndigheten presenterade den 1 april, ligger fast och för idrotten gäller bland annat:

 1. Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
 2. Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 3. Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
 4. Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
 5. Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Nytt för idag är att barn och ungdomar, som är födda 2002 eller senare, är undantagna punkt 3 och tillåts således att spela matcher. Detta förutsatt att man tar hänsyn till övriga råd och gällande förbud, genomför en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens verktyg och naturligtvis följer myndigheternas övriga rekommendationer.

För ytterligare information läs följande kommunikation från Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten

Information (2020-04-14) gällande COVID-19 från Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollsförbundet

Folkhälsomyndighetens hemsida om covid-19
Riksidrottsförbundets hemsida om coronaviruset och idrottsrörelsen
Kortfattat innebär nuvarande regler följande:
 • Förbud för allmänna sammankomster med över 50 personer.
 • Övriga evenemang och sammankomster bör riskbedömas före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

För svensk klättring innebär detta att ett flertal tävlingar, utbildningar och träffar ställs in eller skjuts upp tills vidare.

Klubbar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

Förbundet tar situationen på stort allvar, följer utvecklingen noga och är beredd att fatta snabba beslut utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut.

För klubbar

För klubbar som arrangerar klätterverksamhet ber vi er anpassa er verksamhet efter antal deltagare, möjligheten till god hygien och behovet av närkontakt. Folkhälsomyndigheten kom den 1 april ut med nya rekommendationer i så kallade allmänna råd. Där står att matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper ska skjutas upp för att minska smittspridning av coronavirus. När det gäller träning i klubbarnas regi är det upp till klubbarna att själv fatta beslut om de ska genomföras om träningen har färre än 50 deltagare. Sunt förnuft ska råda. Är någon i klubben sjuk ska den självklart inte arbeta.

Folkhälsomyndigheten uppmuntrar till fysisk aktivitet men ger följande råd.

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.
 • Undvik närkontakt vid idrottsutövande.
 • Träna utomhus när så är möjligt.
 • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande.

Klubbar kan ansöka om kompensationsstöd till följd av coronaepedemin. Ansökan öppnar 1 maj och avslutas 15 maj. Observera att förlorade intäkter eller merkostnader för föreningen under den aktuella perioden (12 mars till 30 juni) måste uppgå till minst 15 000 kr totalt. Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida.

För dig som klättrare

Vi befinner oss i en tid som vi aldrig någonsin kunde ana och förutse och vi behöver bli medvetna om konsekvenserna av våra handlingar. Precis som alla andra medlemmar i samhället måste vi klättrare också bidra med vårt ansvar.

Inomhusklättring
Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Oavsett var du befinner dig i landet och på vilken klättervägg du brukar klättra på, ber vi dig att noga tänka igenom ditt beslut innan du besöker din klätterhall.

 • Är du sjuk, även med milda symtom, ska du stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Känner du symtom under klättringen går du hem direkt.
 • Personer över 70 år deltar inte i gruppaktiviteter inomhus. Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig och fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel.

Utomhusklättring
Vi förstår att klätterabstinensen är extra hög så här under tidig vår och vi alla längtar ut på klipporna. Folkhälsomyndigheten rekommenderar fysisk aktivitet utomhus och det innebär betydligt mindre smittspridningsrisk än inomhus. Är du på väg ut för att klättra tänk på följande:

 • Känner du dig minsta sjuk ska du stanna hemma.
 • God handhygien gäller utomhus likväl som inomhus. Ta med handsprit eller tvål och tvätta händer före och efter din klättring.
 • Dela inte vattenflaskor, termos och liknande som kan överföra saliv.
 • Undvik trängsel, kanske finns det mindre populära klippor som är värda ett besök.
 • Ta inga onödiga risker, sjukvården är redan under hårt tryck.