Nya klätterhallar en utmaning för klubbarna (del 2)

Klätterhallen i Halmstad. Foto: Anders Jauring


Många klätterklubbar i Sverige har öppnat nya hallar. Intresset utifrån är stort. Det är långa köer till barngrupperna och många vuxna vill testa klättring. Klarar klubbarna av att hantera anstormningen?
Texten är del 2 av 4 i en artikelserie om nya klätterhallar
Halmstads KK byggde ut sin klätterhall 2017, vilket fick medlemsantalet att formligen explodera.
I dag har vi över 500 medlemmar. Vi hade ungefär hälften innan vi byggde ut, säger ordförande Hannes Bonhoff.
Hallen är öppen för allmänheten och intresserade kan betala för prova på-klättring. Klubben tar emot både enskilda och grupper, till exempel företag och skolor. Utöver det har klubben egna barngrupper och en grupp för funktionsnedsatta ungdomar.
Tidigare hade vi öppet hus ibland med gratis prova på-klättring, men vi var tvungna att sluta med det. Det blev långa köer ut i trapphuset.
Icke medlemmar får betala för varje besök medan klubbmedlemmar kan köpa träningskort till mer förmånliga priser. Allt arbete, till exempel att stå i kassan, sker i princip ideellt. I gengäld får dessa medlemmar en egen nyckel till hallen, några får arvode och många av dem slipper betala för klättringen.
Vi hade kunnat anställa, men i stället främjar vi medlemmarnas engagemang, säger Hannes Bonhoff.

Viktigt med en bra organisation

Nyckeln till att det funkar bra för Halmstads KK är ansvarsfördelning och en genomtänkt organisation.

Klätterhallen i Halmstad. Foto: Anders Jauring


Inför utbyggnaden var vi tvungna att organisera oss på ett mer professionellt sätt.  Det var en hel del arbete, men det var inte svårt att genomföra.
Det finns ett 20-tal olika ansvarsområden: ekonomi, utbildning, barn och ungdom, ledbygge, bidragsansökningar, grupper och kalas, öppethållning, inköp, evenemang, lokalsäkerhet, klättersäkerhet, medlemsregister, sociala medier med mera.
Många områden har en egen budget som funktionärerna har fria händer att bestämma över.
Vi har en platt hierarki så att alla kan känna sig som en del av klubben. Det är viktigt att förstå att inom ideell verksamhet behöver man inte göra allt. Det går bra att pausa viss verksamhet om man inte hittar någon som kan fylla en funktion. Styrelsen kan inte gå in och fylla alla områden, då skulle vi bränna ut oss.
Några tjänster köper klubben in externt. Till exempel får kassören hjälp av en revisionsbyrå som backar upp när det blir för mycket bokföring.
För att allt ska fungera måste medlemmarna känna att de får någonting tillbaka.
Alla måste ges utrymme att göra det som de gillar. Det är viktigt att skapa motivation, prata med varandra och förstå vilka saker som kan göra att folk slutar arbeta ideellt. Vi försöker investera i de medlemmar som engagerar sig, till exempel erbjuder vi utbildningar för ledare, tränare och ledbygge, säger Hannes.

BKK driver två klätterhallar

Bohusläns KK har omkring 350 medlemmar och driver två anläggningar. Dels en liten rep- och bouldervägg i Rimnershallen i Uddevalla och dels en nybyggd boulderhall i Brodalen.

Repväggen i Rimnershallen.


Rimnershallen är en idrottshall som ägs av kommunen och klubben hyr utrymmet där klätterväggarna finns. I hallen har klubben barngrupper som drivs av tre ledare. De kan få arvode om de vill, men har hittills inte ansökt om det.
Vi har haft svårt att hitta engagerade föräldrar som kan vara ledare. Det är lång kö till barngrupperna,  väntetiden har varit ett och ett halvt år, säger ordförande Ida Fredriksson.
Tidigare hade man prova på-klättring i Rimnershallen, men det tvingades man sluta med. Många föräldrar vars barn inte fått plats i barngrupperna valde i stället att köpa prova på-klättring åt barnen om och om igen. Anstormningen blev för stor för klubben och instruktörerna räckte inte till.
Det var ett oerhört tryck. Det kunde komma mellan tio och 25 personer samtidigt och då stod en enda stackars ledare där, berättar Ida.
När klubben lät bygga boulderhallen i Brodalen 2017 var tanken redan från början att inte ha någon personal där. Medlemmarna måste köpa taggar (nyckelbrickor) för att kunna komma in. Hallen är tillgänglig alla dagar klockan 06-22.
Icke medlemmar som vill göra ett engångsbesök kan hyra en tagg över dagen på Tempo i Brodalen. Butiken får en liten slant för varje uthyrning som ersättning.
Det är många klättrare från till exempel Göteborg och Stockholm som har sommarstugor i Bohuslän och det kommer många turister hit. Vi ville kunna erbjuda folk möjligheten att kunna klättra inomhus på regniga dagar, säger Ida.

Städfirma och redovisningskonsult

Även i boulderhallen har klubben barngrupper. Dock fick man lägga ned prova på-klättringen i brist på instruktörer, precis som i Rimnershallen.

Bro Boulder, Bohusläns KK:s egen boulderhall i Brodalen. Foto: Mari Spång


Bohusläns KK har lagt ut vissa arbetsuppgifter på entreprenad. I Brodalen anlitar man en städfirma och bokföringen sköts numera av en redovisningsekonom.
I och med att vi driver två hallar och dessutom har vår klubbstuga blev det alldeles för mycket att hantera för en kassör. Vi fick jättemånga transaktioner, till exempel Swishbetalningar. Sedan fick vi fler fakturor på grund av boulderhallen, kostnader som elavgifter, sophantering och slamtömning.
Klubben får ibland förfrågningar från skolor, företag och behandlingshem.
Vi försöker att se till så att någon kan ta emot dem. De flesta kan vi ta emot och det är kul. Generellt tycker jag vi klarar situationen bra. I Rimnershallen har det varit svårt i perioder, men i Brodalen går det bra, säger Ida Fredriksson.


Del 3: Nya klätterhallar – en utmaning för klubbarna