Meddelande från valberedningen

I enlighet med Klätterförbundets stadga Kapitel 3 (Valberedningen) , §2 (Åligganden) meddelar Klätterförbundets valberedning medlemsföreningarna att de ordinarie ledamöterna av förbundsstyrelsen Frida Heilert och Thomas Winnberg har avböjt återval.

På uppdrag av valberedningen

/Jakob Beijer, tillförordnad generalsekreterare